Gradiva

Evropska mreža EQAVET in EQAVET NRP v Sloveniji skušata podpirati izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pripravo in izdajo različnih gradiv. Nekatera od njih so na voljo tudi v tiskani različici, nekatera najpomembnejša od njih pa boste našli na tej spletni strani v elektronski obliki. Nekatera gradiva so nastala v okviru Mreže EAVET in so prevedena iz angleškega v slovenski jezik, medtem ko druga nastajajo v okviru EQAVET NRP v Sloveniji in imajo pomen za izvajalce PSIU z vidika implementacije okvirov EQAVET, EQAVET+ in Nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ.

Konferenca Kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju 2018

Na Konferenci kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 2018, ki je bila izvedena 1. junija na Bledu, so bile predstavljene zanimive teme, katerih gradiva vam predstavljamo.

Aleksandra Grašič: Predstavitev EQAVET NRP v Sloveniji
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  768 KB
Prenesi
Tiina Halmevuo: Finska reforma in sistematični razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  1 MB
Prenesi
mag. Christoph Kimbacher: Razvoj sistema kakovosti in kolegialna presoja kot ena od oblik podpore razvoju kakovosti pri izvajalcih PSIU
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  798 KB
Prenesi
Delavnica 1: Sistematično ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom na nivoju izvajalcev
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  490 KB
Prenesi
Delavnica 2: Kolegialna presoja kakovosti kot ena izmed možnih podpor kakovosti poklicne in strokovne šole/šolskega centra
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  288 KB
Prenesi

NOVIČNIK, maj 2018

Novičnik predstavlja glavne aktivnosti, ki jih EQAVET NRP v Sloveniji izvaja v podporo nacionalnemu sistemu in samim izvajalcem programov PSIU. Z novicami preteklega leta predstavljamo vpetost točke v nacionalni in v evropski prostor.

Novičnik, maj 2018
Članek  |  PDF  |  4 MB
Prenesi

EQAVET NRP v Sloveniji

EQAVET NRP v Sloveniji deluje z namenom spodbujanja sistematičnega ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti, tako na nacionalni ravni kot na ravni izvajalcev programov PSIU.

EQAVET NRP v Sloveniji
Promo  |  PDF  |  1 MB
Prenesi

Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

Je priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja na ravni izvajalcev PSIU. Nastal je v okviru programa Erasmus + “Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance In VET National Reference Points (EQAVET NRP)”, ki sta ga sofinancirala Evrospka komisija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Priročnik EQAVET
Priročnik  |  PDF  |  11 MB
Prenesi