Namen delovanja

Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji – EQAVET NRP v Sloveniji deluje z namenom spodbujanja kulture sistematičnega ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU). Deluje z namenom podpore izvajalcem PSIU. Svoje poslanstvo uresničuje skozi izvajanje aktivnosti različnih nacionalnih in mednarodnih projektov, v katerih deluje.

Namen delovanja nacionalnih točk je povezan tudi z uresničevanjem ciljev Evropske mreže EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training), v katero so včlanjene vse države članice EU:

  • Obveščanje širokega kroga interesnih skupin o dejavnostih mreže;
  • Zagotavljanje aktivne podpore pri izvajanju delovnega programa mreže in
  • Sprejemanje konkretnih pobud za spodbujanje nadaljnjega razvoja Evropskega okvirja na nacionalni ravni.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U