Izhodišča pri zagotavljanju kakovosti PSIU v Sloveniji

Raznolikost in kompleksnost izobraževalnih sistemov ter raznolikost pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti med posameznimi evropskimi državami je botrovalo potrebi po oblikovanju skupnega referenčnega okvira – Okvira kakovosti EQAVET. Namen okvira je državam članicam ponuditi skupen jezik komuniciranja o kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, oziroma referenčno točko, s katero se lahko primerjamo. Kot priporočilo omogoča državam članicam prilagoditev na nacionalno zakonodajo in izobraževalno prakso.   Okvir EQAVET in EQAVET + sta bila razvita v okviru mreže, v sodelovanju za Evropsko komisijo, sprejela pa sta ga Evropski parlament in Evropski svet.

Pomembni izhodišči pri sistematičnem ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti za izvajalce programov PSIU v Sloveniji predstavljata dve skupni orodji za upravljanje kakovosti, ki sta nastali v okviru Mreže EQAVET:

 • Okvir EQAVET: Je ključno orodje pri prenovi PSIU v Evropi in obsega deset kazalnikov z opisniki. Ti služijo kot orientacija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja ter spodbujajo k razvoju v smeri predlaganih desetih kazalnikov. Okvir EQAVET dopolnjuje drugi dve evropski orodji PSIU, in sicer Evropsko ogrodje kvalifikacij (European Qualification Framework – EQF) in Evropski kredini sistem  (Euopean Credit System for Vocational Education and Trainig – ECVET).
 • Okvir EQAVET +:  Predstavlja nadgradnjo okvira EQAVET in se nanaša na sam proces vodenja kakovosti, ki poteka v štirih fazah. Vsaka od štirih faz v procesu vodenja kakovosti je v okviru opisana s kazalniki kakovosti, ki so dodatno pojasnjeni z opisniki.

Zakaj referenčni okvir EQAVET?

Referenčni okvir EQAVET je nastal z namenom spodbujanja bolj kakovostnega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter ponuja skupno orodje za ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti tako na nacionalni ravni, kot na ravni izvajalcev. Nastal je s ciljem:

Povečati transparentnost in mobilnost: Z vzpostavitvijo enotnega razumevanje konceptov kakovosti vseh vključenih v PSIU, okvir EQAVET prispeva k povečanju transparentnosti, konsistentnosti, prenosljivosti in priznavanja doseženih kvalifikacij in kompetenc posameznika med različnimi državami in učnimi okolji, kar prispeva k povečanju mobilnosti učečih se in delovne sile.

Dvig prehodnosti v smislu vseživljenjskega učenja: Z osredotočenostjo na izboljševanje učnih ciljev ter njihovega ocenjevanja, na dvig zaposljivosti, na boljše zadovoljevanje potreb po znanjih in veščinah ter z namenom boljšega zagotavljanja dostopnosti do vseživljenjskega učenja (tudi za ranljive skupine posameznikov) okvir EQAVET:

 • Spodbuja prehodnost po učnih poteh med poklicnim/strokovnim izobraževanjem, splošnim izobraževanjem in višješolskim izobraževanjem, ne da se pri tem podaljša obdobje izobraževanja posameznika;
 • Prispeva k preseganju trenutnih izzivov brezposelnosti, s premoščanjem vrzeli med kvalifikacijami delovne sile in zahtev po kvalifikacijah na trgu dela;
 • Dovoljuje bolj prožne učne poti in izboljšuje prehodnost v procesih vseživljenjskega učenja.

Izboljšuje privlačnost poklicnega izobraževanja: Z zagotavljanjem medsebojnega priznavanja in s tem pospeševanje mednarodne, nacionalne in sektorske mobilnosti, lahko ponudniki poklicnega izobraževanja bogatijo ponudbo usposabljanja, povečajo privlačnost programov usposabljanja in povečajo svoj ugled v evropskem prostoru.

Ker temelji na učnih izidih, okvir EQAVET spodbuja sodelovanje med izvajalci programov PSIU in gospodarstvom/delodajalci. Za izvajalce to pomeni, da lahko okrepijo povezavo med izobraževanjem, praktičnim usposabljanjem in trgom dela.

Oba okvira je mogoče implementirati tako na ravni sistema (nacionalna raven), kot na ravni izvajalcev.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje