Nacionalni okvir

Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (VIZ) je bil sprejet na kolegiju ministrice (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ), februarja 2017. S predlaganim okvirom Slovenija sledi institucionalnemu razvoju na področju Evropske Unije (EU), pri tem deluje na podlagi mednarodnih usmeritev in priporočil ter ustrezno opredeljuje potrebo in zahteve po ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti (UZK) z različnih vidikov šolskega sistema v nacionalnih dokumentih.

Nacionalni okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju je tako potrebno videti kot del širših skupnih prizadevanj držav sveta in še posebej vključevanja Slovenije v dejavnosti razvitih držav EU na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (v nadaljevanju UZK).

Temeljni namen razvoja in dograjevanje UZK na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je dinamično ohranjanje kakovosti, kjer je le ta dosežena ter doseganje/izboljšanje tam, kjer je kakovost prenizka ali celo na posameznih področjih odsotna.

Nacionalni okvir skuša zadostiti naslednjim ciljem:

 • Opredeliti skupni (enotnejši) koncept ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih organizacij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) in evalvacije izobraževalnega sistema;
 • Na ravni sistema oblikovati obvezno področje spremljanja UČENJE IN POUČEVANJE ter tri obvezna podpodročja (Dosežki otrok, učencev, dijakov; Profesionalni razvoj vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev; Razvijanje socialne klime v oddelku, vrtcu, šoli) in kazalnike ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bodo vzgojno- izobraževalnim organizacijam v pomoč pri oblikovanju stalnega procesa uvajanja in evalviranja izboljšav;
 • Okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol ter vrtcev z upoštevanjem področnih specifik;
 • Krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni;
 • Vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti;
 • Vzpostaviti »koordinacijsko – analitično središče« ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti pri MIZŠ (Uradu za razvoj izobraževanja), ki bo odgovorno za pripravo skupne evalvacijske ocene izobraževalnega sistema (delnega – na letni ravni in sumarnega poročila o kakovosti, predvidoma na tri leta), kar bo pomembno prispevalo k bolj sistematičnemu, kakovostnejšemu in celovitejšemu načrtovanju ukrepov in razvojnih politik na področju izobraževanja »na podlagi podatkov in dokazov«.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje