Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju VIZ

Okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja mora zagotoviti koherentost in konsistentnost sistema UZK, in sicer tako, da je mogoče ugotovitve iz posameznih ravni evalvacije vsaj v določenem delu nadgrajevati oziroma poglabljati na druge ravni. Okvir zato vključuje predvsem obvezne načine izvajanja evalvacije, področja ter nosilce, medtem ko so metodološki pristopi odgovornost nosilcev baz podatkov oziroma nosilcev posameznih poročil. Pri tem je vsak nosilec baz podatkov dolžan pojasniti metodološki pristop, uporabljen pri zajemanju in obdelavi podatkov.

Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja opredeljuje:

 • Raven: vzgojno izobraževalne organizacije (vrtci, osnovne in srednje šole) in izobraževalni sistem.
 • Obvezne načine izvajanja, spremljanja in evalviranja, in sicer: samoevalvacijo ter zunanjo evalvacijo vzgojno-izobraževalnih organizacij in evalvacijo sistema. Nacionalni okvir dopušča tudi možnost zunanje evalvacije vzgojno – izobraževalnih organizacij s strani evalvatorjev/kritičnih prijateljev (na osnovi prostovoljne odločitve vzgojno – izobraževalne organizacije).
 • Vire in nosilce posameznih podatkovnih baz – nabore (baz) podatkov, ki predstavljajo uradne vire zajemanja podatkov in nosilce posameznih baz. Pri tem velja, da v procesu samoevalvacije organizacije lahko uporabljajo tudi druge podatke.
 • Obvezna področja znotraj izobraževalnega sistema, ki se bodo spremljala v daljših časovnih obdobjih, pri čemer lahko minister/ministrica na nacionalni ravni letno določi tudi kazalnike, ki so obvezni samo v določenem časovnem obdobju.
 • Obvezno področje ter obvezna podpodročja spremljanja kakovosti na ravni vzgojno izobraževalnih organizacij, pri čemer lahko minister/ministrica določi dodatno področje/podpodročje, ki je utemeljeno v skladu z nacionalno presojo o potrebah spodbujanja načrta izboljšav.
 • Skrbniki baz so javni zavodi, ki so dolžni prispevati podatke za letno poročilo na ravni sistema ter posredovati dosežke posamične šole in nacionalna oz. mednarodna povprečja, ki jih šole uporabljajo pri pripravi poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje