Team EQAVET NRP

Team EQAVET NRP

Aleksandra Grašič, univ. dipl. psih.

Vodja EQAVET NRP v Sloveniji

e-pošta: grasics@cpi.si

tel.: +386 1 5864 226

 

dr. Simona Bezjak

Višja svetovalka področja III

e-pošta: bezjaks@cpi.si

tel.: +386 1 5864 204

 

mag. Majda Gartner

Višja svetovalka področja III

e-pošta: gartnerm@cpi.si

tel.: +386 1 5864 239