Usposabljanja timov za kakovost

Usposabljanje  |  12. maj 2018  |  izvajalci programov PSIU
Usposabljanja timov za kakovost

Velik pomen za zagotavljanje kakovosti in uspešno samoevalvacijo  ima poleg motiviranosti tudi usposobljenost vseh zaposlenih na inštituciji. Prav zato je ena od osrednjih aktivnosti projekta Erasmus + “Finančna podpora NRP EQAVET 2017”, ki ga izvaja EQAVET NRP v Sloveniji, zagotavljanje novih znanj za učinkovito izvedbo samoevalvacije in načrtovanja morebitnih potrebnih sprememb v inštituciji.

Od marca do maja 2018 je bilo tako izvedenih pet usposabljanj:

 • 9. marec 2018 na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik (5 udeležencev)
 • 4. april 2018 na Šolskem centru Kranj, Srednja tehniška šola (4 udeleženci)
 • 19. april 2018 na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani (14 udeležencev)
 • 25. april 2018 na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji (7 udeležencev)
 • 11. maj 2018 v Šolskem centru Postojna (11 udeležencev)
 • 6. november 2018 v Šolskem centru Ptuj – Strojna šola (5 udeležencev)
 • 29. november 2018 v Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju (6 udeležencev)
 • 10. december 2018 v Srednji ekonomsko – poslovni šoli Koper (6 udeležencev)
 • 17. december 2018 v Srednji frizerski šoli v Ljubljani (4 udeleženci)
 • 11. marec 2019 v Šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani (8 udeležencev)

Vsebine usposabljanja, ki obsega do šest pedagoških ur, v prvem delu izhajajo iz evropskih priporočil in okvirov zagotavljanja kakovosti (EQAVET, EQAVET +), v drugem, delavniškem delu, pa iz dokumentov izvajalca PSIU , ki podpirajo sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izvajalca (poročilo o kakovosti, samoevalvacijsko poročilo, razvojni načrt, letni delovni načrt…).

Urnik - splošni
Dokument  |  PDF  |  225 KB
Prenesi
ZagotavljanjeKakovostiPPT
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  6 MB
Prenesi

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje