OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO MIZŠ logoOPK

Trajanje projekta:

2017 – 2019

Opis projekta: 

V projektu OPK so sodelovali v konzorcijskem partnerstvu štirje javni zavodi – Šola za ravnatelje (vodilni partner), Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center.

Namen in cilji projekta:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK), okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)  in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Poleg konzorcijskih partnerjev je bilo v izvajanje projekta vključenih kar 32 razvojnih in pilotnih šol, ki so preskusile v 2016/17 pripravljena izhodišča, usmeritve in gradiva v praksi. Njihove izkušnje so zbrane v gradivu Skupaj gradimo kakovost.

Med pomembnimi rezultati projekta je zbirka gradiv Kakovost v vrtcih in šolah, ki šole usmerjajo v razmislekih in pripravah dokumentacije pri razvojnem načrtovanju in poročanju, hkrati pa sledijo strateškim usmeritvam ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK):

Strateške usmeritve pri UZK je MIZŠ sprejelo februarja 2017. V usmeritvah je posebej poudarjena vloga samoevalvacije pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. (Glej tudi Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (februar 2017)).

Financiranje projekta:

Neposredna potrditev operacije – program je bil izveden v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ (20 %). Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo (št. 10-1/3/MIZŠ/0) o dodelitvi sredstev v višini 1.000.000,00 EUR in spremenjeno odločitev o podpori (št. 10-1/3-MIZŠ/1) o dodelitvi sredstev v skupni višini 1.399.999,91 EUR.

Operacijo so v konzorcijskem partnerstvu izvedli Šola za ravnatelje (poslovodeči partner), Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center. Z javnim razpisom je bilo za sodelovanje izbranih še 32 razvojnih in pilotnih vrtcev iz šol. Od tega 15 iz zahodne regije in 17 iz vzhodne regije, in sicer: 4 vrtci, 14 osnovnih šol, 6 gimnazij in 8 poklicnih in strokovnih šol.

Kontakt:

Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova ulica 32U, 1000 Ljubljana

Aleksandra Grašič

sasa.grasic@cpi.si

tel: +386 1 5864 226

fax.: +386 1 5864 200

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje