Aktivnosti

Aktivnosti EQAVET NRP v Sloveniji potekajo tako na nacionalni/sistemski ravni, kot na ravni izvajalcev PSIU, z namenom podpore njihovim prizadevanjem pri ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti.

EQAVET NRP v Sloveniji na sistemski, nacionalni ravni, redno izvaja naslednje aktivnosti:

  • Usklajevanja nacionalnega okvira kakovosti PSIU z evropskim okvirom in smernicami;
  • Oblikovanje nacionalnega okvira kakovosti PSIU in njegova implementacija;
  • Sooblikovanje evropskega okvira kakovosti PSIU v delovnih skupinah mreže EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) in smernic za njegovo implementacijo;
  • Izmenjava izkušenj z referenčnimi točkami za kakovost PSIU drugih evropskih držav;
  • Sistematično spremljanje kakovosti PSIU na nacionalni ravni;
  • Priprava Nacionalnega poročila o kakovosti v PSIU v Sloveniji;
  • Delovanje v nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektih;
  • Predstavitev rešitev in primerov dobrih praks na nacionalnih in mednarodnih dogodkih ter
  • Podpora izvajalcem PSIU pri vzpostavitvi okvira kakovosti na ravni šolskega centra/šole.

 

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U