Projekt VARE

sofinancira-eu VARE-logo UN-Naric 3s Fundacya CPI VTCT

Trajanje projekta:

jesen 2015 – jesen 2017

Partnerji v projektu:

 • UK Naric (Velika Britanija) – vodilni partner
 • 3S – Research Laboratory (Avstrija)
 • Cooperation Fund Fundation (Poljska)
 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • VTCT (Velika Britanija)

Kratek opis projekta:

Nedavna raziskava je pokazala pomanjkanje preglednosti pri zagotavljanju kakovosti v PSIU, zlasti pri ocenjevanju in potrjevanju. Doslej je bilo zlasti malo pozornosti namenjeno vlogi in kompetencam oseb, ki opravljajo vlogo ocenjevalca, kar bi v postopkih priznavanja doseženih kvalifikacij kandidatov v drugih državah, znalo postati ovira. Enotno razumevanje odprtih vprašanj na tem področju bi lahko spodbudilo zaupanje med izobraževalnimi sistemi različnih držav in tako pripomoglo k “nadnacionalnemu”  priznavanju doseženih kvalifikacij kandidatov. Olajšanje priznavanja kvalifikacij bi pripomoglo k povečani mobilnosti učečih se, ter kasneje delovne sile.

Projekt “Vocational Assessors Requirements in Europe” (VARE) se osredotoča na opredelitev zahtev za ocenjevanje in ocenjevalce v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski Uniji, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti doseženih kvalifikacij med državami in z namenom spodbujanja mobilnosti, tako dijakov/študentov, kot kasneje delovne sile.

Projekt skuša odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Kdo so ocenjevalci v programih PSIU in kako ocenjujejo?
 • Katere kompetence morajo imeti ocenjevalci, ali opravljajo priznan poklic in ali morajo biti zahteve do njih urejene z določenimi predpisi in standardi?
 • Kakšni poklicni standardi, kvalifikacije in učni izidi so postavljeni tem, ki so ocenjevalci?
 • ali so zahteve do ocenjevalcev primerljive med posameznimi državami ali vsaj med posameznimi deli PSIU v različnih državah?
 • Ali obstajajo razlike, pogojene z izobraževalnim sistemom, sektorjem dela ali drugimi zahtevami posameznih držav?

V razmišljanjih in kreiranju projektnih rezultatov so bile povezane skupine različnih deležnikov, ki sicer sodelujejo v PSIU.

Rezultati projekta:

Vsi rezultati projekta so predstavljeni na projektni spletni strani:

 • Katalog zahtev do ocenjevalcev
 • Študije primerov dobre prakse
 • Primerjalna analiza zahtev do ocenjevalcev (med sodelujočimi državami)

Vse informacije o projektu so na voljo na spletni strani projekta.

Projekt VARE je bil s strani Evropske komisije izbran kot primer dobre prakse vodenja projekta

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje