Projekti

Delovanje v mednarodnih in nacionalnih projektih je eden od načinov, s katerim lahko EQAVET NRP v Sloveniji uresničuje svoje poslanstvo in cilje, razvija nova priporočila, orodja, metodologije… ter tako ponuja podporo izvajalcem programov PSIU.

Projekt VARE

Projekt “Vocational Assessors Requirements in Europe” (VARE) se osredotoča na opredelitev zahtev za ocenjevanje in ocenjevalce v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski Uniji.

Preberi več

Projekt ESQA

Projekt je namenjen izvajalcem srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja, ki sistematično razvijajo model zagotavljanja kakovosti.

Preberi več

Dostopnost spletišča   Ctrl + U