Podpora izvajalcem

EQAVET NRP v Sloveniji skuša izvajalcem nuditi učinkovito podporo prek različnih aktivnosti, ki jih izvaja in jim s tem olajšati vzpostavitev okvira kakovosti v lastni organizaciji ter se lažje povezovati v skupnost izmenjave dobrih praks na nacionalni in mednarodni ravni. S tem bi si izvajalci lahko zagotovili dolgoročno razvojno naravnanost, sistematičnost in trajnost v razvoju. Storitve, ki jih za izvajalce izvaja EQAVET NRP v Sloveniji so:

  • Usposabljanja;
  • Ponudbo priročnikov in zloženk s priporočili na temo ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti;
  • Predstavitvami primerov dobre prakse;
  • Kolegialno presojo kakovosti na nacionalni ravni;
  • Kolegialno presojo kakovosti na mednarodni ravni;
  • Izvedba letne nacionalne konference o kakovosti PSIU in
  • Spletno stran, kjer so na voljo informacije, gradiva in uporabne povezave.

Usposabljanja timov za kakovost

Usposabljanje  |  12. maj 2018  |  izvajalci programov PSIU

V okviru projekta Finančna podpora EQAVET NRP v letu 2017 smo izvedli 10 usposabljanja timov za kakovost na slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Usposabljanja so bila izvedena z namenom predstavitve okvirov EQAVET in EQAVET +, ter z namenom podpore izvajalcem programov PSIU pri implementaciji 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti v lastne sisteme zagotavljanja kakovosti.

Preberi več

Mednarodna kolegialna presoja – Šolski center Velenje

Kolegialna presoja  |  12. april 2018 12:00  |  Velenje, Slovenija

Mednarodna kolegialna presoja v Šolskem centru Velenje je potekala v dneh 10. in 11. april 2018. Presojani sta bili Šola za rudarstvo in okoljevarstvo ter Strojna šola, ki se bosta z naslednjim šolskim letom združili. Vodstvo šole se je za presojo odločilo z namenom pridobitve zunanjega vpogleda v sistema kakovosti obeh šol ter z namenom pridobiti priporočila za morebitne potrebne izboljšave.

Preberi več

Dostopnost spletišča   Ctrl + U