Podpora izvajalcem

EQAVET NRP v Sloveniji skuša izvajalcem nuditi učinkovito podporo prek različnih aktivnosti, ki jih izvaja in jim s tem olajšati vzpostavitev okvira kakovosti v lastni organizaciji ter se lažje povezovati v skupnost izmenjave dobrih praks na nacionalni in mednarodni ravni. S tem bi si izvajalci lahko zagotovili dolgoročno razvojno naravnanost, sistematičnost in trajnost v razvoju. Storitve, ki jih za izvajalce izvaja EQAVET NRP v Sloveniji so:

  • Usposabljanja;
  • Ponudbo priročnikov in zloženk s priporočili na temo ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti;
  • Predstavitvami primerov dobre prakse;
  • Kolegialno presojo kakovosti na nacionalni ravni;
  • Kolegialno presojo kakovosti na mednarodni ravni;
  • Izvedba letne nacionalne konference o kakovosti PSIU in
  • Spletno stran, kjer so na voljo informacije, gradiva in uporabne povezave.