Podpora izvajalcem

EQAVET NRP v Sloveniji skuša izvajalcem nuditi učinkovito podporo prek različnih aktivnosti, ki jih izvaja in jim s tem olajšati vzpostavitev okvira kakovosti v lastni organizaciji ter se lažje povezovati v skupnost izmenjave dobrih praks na nacionalni in mednarodni ravni. S tem bi si izvajalci lahko zagotovili dolgoročno razvojno naravnanost, sistematičnost in trajnost v razvoju. Storitve, ki jih za izvajalce izvaja EQAVET NRP v Sloveniji so:

 • Usposabljanja;
 • Ponudbo priročnikov in zloženk s priporočili na temo ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti;
 • Predstavitvami primerov dobre prakse;
 • Kolegialno presojo kakovosti na nacionalni ravni;
 • Kolegialno presojo kakovosti na mednarodni ravni;
 • Izvedba letne nacionalne konference o kakovosti PSIU in
 • Spletno stran, kjer so na voljo informacije, gradiva in uporabne povezave.

Vabilo organizacijam za izobraževanje odraslih, ki izvajate PSI

Usposabljanje  |  05. april 2022  |  po dogovoru (Teams, Zoom, lokacija izvajalca)

Evropska komisija ter nacionalna zakonodaja pa od držav članic zahtevata, da notranje sisteme kakovosti izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja uskladimo s skupnim evropskim okvirom kakovosti EQAVET. V ta namen vam ponujamo 8-urno osnovno delavnico.

Preberi več

Drugo usposabljanje EPOS že 10. junija 2021

Usposabljanje  |  10. junij 2021  |  MS Teams

Anketiranje dijakov in učiteljev se je zaključilo 23.4.2021. Anketo vas je izpolnilo skupno 9258 dijakov ter 483 učiteljev. Tako smo uspešno zaključili že četrto spletno anketiranje EPoS. Vsem se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

Preberi več

Spletno anketiranje EPOS podaljšano do 23.4.2021

Dogodek  |  12. april 2021  |  Ljubljana

Spletno anketiranje EPoS je podaljšano do 23.4.2021. Drugo usposabljanje za predstavnike vseh sodelujočih šol bo 10.6.2021 od 13.00 do 15.00 v spletnem okolju MsTeams. Sodelujoče šole boste vabilo s programom prejele po e-pošti.

Preberi več

V februarju 2021 izvedeni še dve kolegialni presoji

Kolegialna presoja  |  03. marec 2021  |  Novo mesto, Slovenj Gradec

V okviru projekta Erasmus + “Finančne podpore EQAVET NRP v letu 2019”, ki ga izvaja EQAVET NRP v Sloveniji, s sedežem na Centru RS za poklicno izobraževanje, sta bili v februarju izvedeni še dve kolegiali presoji kakovosti izvajalcev PSI: na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo esto (4. februar 2021) in na Srednji šoli …

Preberi več

Vabilo k sodelovanju v spletnem anketiranju EPOS

Dogodek  |  01. marec 2021  |  Velenje

Šole ponovno vabimo k spletnemu anketiranju EPOS, ki bo potekalo med 1. marcem in 16. aprilom 2021. Za vse prijavljene šole bomo 4. februarja 2021 organizirali spletno izobraževanje, na katerem vam bomo natančneje predstavili celotni proces in vam podali tehnična navodila za pristopanje učiteljev in dijakov k anketiranju.

Preberi več

Izvedena usposabljanja timov za kakovost

Usposabljanje  |  22. januar 2021  |  Ljubljana

Na Centru RS za poklicno izobraževanje, ki je hkrati sedež EQAVET NRP v Sloveniji, veliko pozornost namenjamo podpori izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja, z namenom grajenja kulture kakovosti in ustvarjanja enotnega razumevanja kazalnikov in meril kakovosti, ki so se uveljavila v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Prek izobraževanj prinašamo v slovenski prostor smernice evropskih okvirov EQAVET, …

Preberi več

Mednarodna kolegialna presoja – ŠC Celje

Kolegialna presoja  |  15. december 2020  |  Celje

Kolegialna presoja na ŠC Celje – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije je potekala v dneh 15. in 16. december 2021. Izvedel jo je tim treh slovenskih in dveh mednarodnih presojevalcev (Estonija, Finska), celoten postopek pa so opazovali še trije opazovalci – estonski, hrvaški in slovenski.

Preberi več

Program usposabljanj vodstev in timov za kakovost v šolskem letu 2020/2021

Dogodek  |  22. oktober 2020  |  Ljubljana

V podporo izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) pri zagotavljanju in razvoju kakovosti smo za leto 2020 – 2021 pripravili dve vrsti usposabljanj. Prvo je namenjeno izvajalcem PSI, ki vzpostavljajo sistematičen pristop k ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti (UZK). Drugo usposabljanje pa je namenjeno tistim izvajalcem PSI, ki se že sistematično ukvarjajo z UZK in želijo proces še nadgraditi.

Preberi več

Usposabljanja timov za kakovost

Usposabljanje  |  12. maj 2018  |  izvajalci programov PSIU

V okviru projekta Finančna podpora EQAVET NRP v letu 2017 smo izvedli 10 usposabljanja timov za kakovost na slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Usposabljanja so bila izvedena z namenom predstavitve okvirov EQAVET in EQAVET +, ter z namenom podpore izvajalcem programov PSIU pri implementaciji 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti v lastne sisteme zagotavljanja kakovosti.

Preberi več

Mednarodna kolegialna presoja – Šolski center Velenje

Kolegialna presoja  |  12. april 2018 12:00  |  Velenje, Slovenija

Mednarodna kolegialna presoja v Šolskem centru Velenje je potekala v dneh 10. in 11. april 2018. Presojani sta bili Šola za rudarstvo in okoljevarstvo ter Strojna šola, ki se bosta z naslednjim šolskim letom združili. Vodstvo šole se je za presojo odločilo z namenom pridobitve zunanjega vpogleda v sistema kakovosti obeh šol ter z namenom pridobiti priporočila za morebitne potrebne izboljšave.

Preberi več

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje