Cilji

Strateški dokument za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi v obdobju do leta 2030 –  Priporočilo Sveta Evropske unije z dne 24. novembra 2020 o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (Uradni list Evropske unije C 417/01, 2020) določa, da naj poklicno izobraževanje in usposabljanje temelji na kulturi zagotavljanja kakovosti. Nacionalne referenčne točke EQAVET pooblašča, da še naprej povezujemo vse ustrezne deležnike na nacionalni ravni s:

 1. konkretnimi pobudami za udejanjanje in nadaljnji razvoj skupnega evropskega okvira kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – okvira kakovosti EQAVET,
 2. informiranjem in pridobivanjem širokega kroga deležnikov – vključno s centri poklicne odličnosti k sledenju in promociji okvira kakovosti EQAVET,
 3. podpiranjem samoevalvacije kot komplementarne in učinkovite metode zagotavljanja kakovosti. Samoevalvacija naj omogoča merjenje uspeha in določitev področij za izboljšanje, tudi na področju digitalne pripravljenosti izobraževalnih sistemov in izvajalcev izobraževanja,
 4. zagotavljanjem posodobljenih opisov nacionalnih ureditev za zagotavljanje kakovosti in njihove usklajenosti z okvirom kakovosti EQAVET,
 5. sodelovanjem v meddržavnih (na ravni EU) medsebojnih strokovnih pregledih (presojah) zagotavljanja kakovosti izobraževalnih sistemov za namene večje preglednosti in usklajenosti ureditev za zagotavljanje kakovosti in krepitev zaupanja med državami članicami.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje