Mednarodno sodelovanje

EQAVET NRP v Sloveniji je del mednarodne, evropske mreže EQAVET, v katero je vključenih že 33 evropskih držav ter predstavniki socialnih partnerjev. Članstvo v mreži je prostovoljno. V njej člani združujejo strokovno znanje in institucionalne zmogljivosti, ter tako prispevajo k dejavnostim mreže in razširjanju njenih dosežkov med akterji na področju PSIU.

Mednarodno sodelovanje EQAVET NRP v Sloveniji je tesno povezano z delovanjem mreže, ter vsemi aktivnostmi in dogodki, ki jih le ta organizira:

 • Spremljanje implementacije okvirov EQAVET in EQAVET + na nacionalnem nivoju in na nivoju izvajalcev;
 • Tematske skupine – predstavljajo temelj delovanja mreže EQAVET . V okviru dela delovnih skupin imajo predstavniki različnih držav priložnost izmenjevanja izkušenj in razpravljajo o primerih dobre prakse nacionalnih politik. Delovne skupine kreirajo gradiva, ki podpirajo razvoj politik in najboljše načine implementacije Referenčnega okvira  na nacionalnih nivojih, ob upoštevanju nacionalnih zahtev držav članic. Gradijo na obstoječem strokovnem znanju, s ciljem prispevati k učinkovitim rešitvam na izzive s katerimi se srečujejo države članice, kar znatno prispeva k napredku in njihovemu bodočemu delu.
 • Dejavnosti na področju vzajemnega učenja – Dejavnosti vzajemnega (kolegialnega) učenja se običajno izvajajo v obliki skupine približno petnajstih strokovnih delavcev in/ali oblikovalcev politike v eni od držav članic. V nekaj dneh imajo udeleženci priložnost učiti se od kolegov, strokovnjakov na področju PSIU; ki so se posebej izkazali na določenem področju, povezanim z zagotavljanjem kakovosti v PSIU. Vzajemno učenje ponuja priložnosti razprav in izmenjavo izkušenj. Osnovni namen aktivnosti je posredovati najboljše prakse in spodbuditi k razmišljanju, kakšen vpliv bi lahko imel prenos neke dobre prakse na oblikovanje politik sodelujočih držav.
 • Raziskave – Nacionalne referenčne točke prispevajo podatke k raziskavam o kakovosti v PSIU, izvedenim na evropski ravni. Vsaka raziskava se osredotoča na določeno temo, ki se neposredno povezuje z drugimi aktivnostmi mreže (npr. vzajemno učenje, delo tematskih skupin).
 • Konference – V delovnem programu mreže sta vsako leto načrtovani dve mednarodni konferenci na temo ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti v PSIU. Teme konferenc obravnavajo stanje razvoja kulture zagotavljanja kakovosti in sistematičnega izboljševanja v evropskem prostoru, se osredotočajo na razvojna sredstva in sposobnosti posameznih sistemov in izvajalcev, ter skušajo na različne načine prispevati k izboljšanju statusa in privlačnosti PSIU v Evropi.

Največji izziv, s katerim se sooča mreža, je zagotavljanje visoko kakovostnega PSIU v celotnem evropskem prostoru, s tem pa prispevati k reševanju problemov brezposelnosti, primanjkljaju veščin ter znova spodbuditi trajnostno rast in zaposlovanje.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje