Novice

Prvo skupno srečanje – Mreženje šol za kakovost 2024

V torek, 14. 5. 2024, smo na Bledu izvedli naše 1. skupno srečanje v okviru programa Mreženje šol za kakovost 2024.   V program Mreženje šol za kakovost 2024 se je prijavilo 21 šol, med katerimi je polovica tistih, ki so v programu mreženja sodelovali že v letu 2023. Na podlagi vprašalnika, ki so ga …

Preberi več

Vabilo k prijavi – Mreženje šol za kakovost 2024

Vzpostavitev celovitega, preglednega, funkcionalnega in delujočega internega sistema kakovosti, z razvito evalvacijsko kulturo na šoli je kompleksen in dolgotrajen proces, ki poleg resne zavezanosti sami ideji, zahteva posebna znanja med zaposlenimi. V letu 2023 smo  v sodelovanju s Sektorjem za kakovost in analize Ministrstva za vzgojo in izobraževanje prvič organizirali program podpore za vodstva in …

Preberi več
Mreženje šol za kakovost 2024

Mreženje šol za kakovost 2024

V letu 2023 smo  v sodelovanju s Sektorjem za kakovost in analize Ministrstva za vzgojo in izobraževanje prvič organizirali aktivnost – ˝Mreženje šol za kakovost 2023˝. Z izvajanjem dolgoročnega programa podpore za vodstva in šolske time za kakovost z naslovom »Mreženje šol za kakovost«  bomo  nadaljevali tudi v letu 2024. »Mreženje šol za kakovost 2024« …

Preberi več

Izvedba mreženj za širjenje in implementacijo modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo – MREŽENJE ŠOL ZA KAKOVOST 2023

Vzpostavitev celovitega, preglednega, funkcionalnega in delujočega internega sistema kakovosti, z razvito evalvacijsko kulturo na šoli je kompleksen in dolgotrajen proces, ki poleg resne zavezanosti sami ideji, zahteva posebna znanja med zaposlenimi. V sodelovanju s Sektorjem za kakovost in analize Ministrstva za vzgojo in izobraževanje sodelujemo pri izvajanju dolgoročnega programa podpore za vodstva in šolske time za kakovost z naslovom ‘Mreženje šol za kakovost’. V okviru tega sodelovanja smo z namenom podpore pri nadaljnji uporabi rezultatov EPoS v procesu samoevalvacije in kasnejšem načrtovanju/uvajanju izboljšav na šoli, v letu 2023 organizirali aktivnost – ˝Mreženje šol za kakovost 2023˝.

Preberi več

Zaključek projekta EQAVETNRP SLO 2021

1. oktobra 2023 smo zaključili z aktivnostmi v okviru projekta EQAVETNRP SLO 2021. Projekt je bil logično nadaljevanje aktivnosti v prejšnjih projektih za EQAVET NRP (EQAVET 2016/2017, EQAVET 2017 – 2019 in EQAVET 2019-2021), vendar je bil cilj nadgraditi prejšnje projektne aktivnosti. Projekt EQAVETNRP SLO 2021 je v okviru sistematičnega zagotavljanja in izboljševanja procesov kakovosti (v skladu z okvirom EQAVET) primarno obravnaval potrebe izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter deležnikov na ravni nacionalnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako je bilj cilj projekta prispevati k razvoju kakovosti na ravni mreže EQAVET in preko mreže EQAVET prispevati k razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Preberi več

EQAVETNRP SLO 2023

V okviru Evropske mreže EQAVET v našem prostoru izvajamo projekte EQAVET že od leta 2016 dalje (EQAVET 2016/2017, EQAVET 2017 – 2019, EQAVET 2019 – 2021 in EQAVET 2021 – 2023). 1. oktobra 2023 smo zaključili z aktivnostmi v okviru projekta EQAVETNRP SLO 2021, s 1. novembrom 2023 pa nadaljujemo z aktivnostmi v okviru projekta EQAVETNRP SLO 2023.

Preberi več

Nacionalna konferenca o kakovosti 2023: Upravljanje s kakovostjo in spremembami na ravni šole oz. šolskega centra

Nacionalna konferenca o kakovosti 2023: Upravljanje s kakovostjo in spremembami na ravni šole in šolskega centra bo v petek, 15.12 2023 na Bledu, v hotelu Astoria.   Direktorje, direktorice, ravnatelje, ravnateljice, vodje, člane in članice šolskih timov za kakovost vljudno vabimo na nacionalno konferenco o kakovosti 2023, z naslovom Upravljanje s kakovostjo in spremembami na …

Preberi več
Študijski obisk na Nizozemskem

Študijski obisk na Nizozemskem

V sklopu projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost, smo se predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo, Državnega izpitnega centra, Centra RS za poklicno izobraževanje ter Inšpektorata RS za šolstvo, v začetku oktobra udeležili študijskega obiska na Nizozemskem.

Preberi več
9. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

9. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

Saša Grašič, NRP EQAVET – Center RS za poklicno izobraževanje je v sodelovanju s Simono Črep – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije na 9. konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji izvedla delavnico z naslovom: ˝Vključenost vseh zaposlenih, dijakov in staršev v zagotavljanje in razvoj kakovosti šole, s poudarkom na razvoju varnega in spodbudnega učnega okolja˝.

Preberi več
Izšel je nov novičnik EQAVET skupnosti

Izšel je nov novičnik EQAVET skupnosti

V novi številki glasila je izbor ključnih novic o podpori, ki jo v okviru EQAVET NRP nudimo ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Predstavili smo pregled glavnih usmeritev, dogodkov in aktivnosti na področju upravljanja s kakovostjo poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) v nacionalnem in evropskem prostoru v zadnjih dveh letih ter nakazali usmeritve za prihodnost.

Preberi več
KOLEGIALNA PRESOJA KAKOVOSTI SLOVENSKEGA SISTEMA SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA – v okviru projekta EQAVET NRP SLO 2021 – 2023

KOLEGIALNA PRESOJA KAKOVOSTI SLOVENSKEGA SISTEMA SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA – v okviru projekta EQAVET NRP SLO 2021 – 2023

Nacionalne referenčne točke za zagotavljanje kakovosti (NRP-ji EQAVET)  21 držav članic, med katerimi je bila tudi Slovenija, smo se strinjale, da bomo vstopile v zunanjo evalvacijo upravljanja s kakovostjo na ravni sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo potekale v obliki kolegialnih presoj kakovosti med državami članicami (v angleškem jeziku – EQAVET system peer reviews). Tema zunanje evalvacije v Sloveniji je bila ˝Nacionalni sistem podpore srednjim poklicnim in strokovnim šolam pri njihovem internem upravljanju s kakovostjo˝. Kolegialno presojo kakovosti so opravili predstavniki NRP-jev EQAVET iz Avstrije, Grčije, Hrvaške, Irske, Nemčije in Nizozemske, pod mentorstvom evropske ekspertinje. Kolegialni presojevalni obisk sta koordinirala NRP EQAVET v Sloveniji in Sekretariat EQAVET.

Preberi več
MREŽENJE ŠOL ZA KAKOVOST 2023

MREŽENJE ŠOL ZA KAKOVOST 2023

Predstavniki sistemske ravni iščemo načine, kako v nacionalnem prostoru vzpostaviti pogoje in dejavnike, ki bodo vse ravnatelje/-ice šol spodbudili k postopnemu, a vztrajnemu in stalnemu uvajanju ter nadgrajevanju sistematičnega procesa upravljanja s kakovostjo – torej, na kakšne načine ravnatelje/-ice spodbuditi k preglednemu, celovitemu in funkcionalnemu internemu sistemu kakovosti, z razvito evalvacijsko kulturo na šoli ter vzpostavljenim sistemom razvoja zaposlenih za profesionalno opravljanje njihove osrednje naloge v vzgoji in izobraževanju. Ena izmed pobud, ki je v letu 2023 nastala v sodelovanju s Sektorjem za kakovost in analize Urada RS za razvoj šolstva na Ministrstvu z vzgojo in izobraževanje (MVI), je dolgoročna podpora ravnateljem/-cam in šolskim timom za kakovost pri vzpostavljanju internih sistemov kakovosti in uvajanju procesa UZK s samoevalvacijo, pod naslovom ˝Mreženje šol za kakovost 2023˝.

Preberi več

Elektronsko podprta samoevalvacija EPoS kot dodatna opora pri zagotavljanju kakovosti šole – kampanja EPOS 2022/2023

Januarja 2023 smo tako skupaj z ožjo skupino EPoS, ki je medinstitucionalno strukturirana, že petič uspešno začeli z izvedbo spletnega anketiranja EPoS. Kampanja EPoS 2022/2023, kot smo jo letos poimenovali, je bila tokrat brezplačna in sofinancirala v okviru projekte EQAVETNRP SLO 2021. Zelo smo veseli, saj se je v kampanjo priključilo 42 šol, kar je tretjina šol v Sloveniji, 1040 učiteljev in izvedenih je bilo 20.800 anket. 

Preberi več

PLA spletni seminar – Prednosti in vzajemno učenje v mednarodnih kolegialnih presojah izvajalcev poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

V projektu EQAVETNRP SLO 2021 smo bili kot nacionalna referenčna točka EQAVET organizatorji mednarodne kolegialne presoje na ravni izvajalcev, ki je odlična priložnost za pridobitev povratne informacije o načinu dela učiteljev, kot tudi o delovanju šole. Ključna pri teh dejavnostih je podelitev izkušenj tako presojevalcev, opazovalcev kot tudi izvajalcev, ki so bili del tega procesa. V ta namen smo v petek, …

Preberi več
PLA – “Prednosti in vzajemno učenje v mednarodnih kolegialnih presojah izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja”

PLA – “Prednosti in vzajemno učenje v mednarodnih kolegialnih presojah izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja”

“Prednosti in vzajemno učenje v mednarodnih kolegialnih presojah izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja” Spletni seminar je del EQAVET projekta in je namenjen podpori pri zagotavljanju kakovosti na področju PSI ter kot pomoč izvajalcem, da razvijejo ter ocenijo tudi svoje aktivnosti preko mednarodne kolegialne presoje. Cilj seminarja je razprava o vlogi in pomembnosti kolegialne presoje kot …

Preberi več
Za nami je še zadnje usposabljanje v okviru projekta EQAVETNRP SLO 2021

Za nami je še zadnje usposabljanje v okviru projekta EQAVETNRP SLO 2021

Z ekipo EQAVET smo v sredo, 5. 4. 2023, gostovali na organizaciji za izobraževanje odraslih B&B izobraževalnem centru., v enoti, ki se nahaja v prelepi naravi, na obrobju Kranja. Na osnovi predhodne analize smo skupaj razmišljali o uskladitvi njihovega internega sistema kakovosti z okvirom EQAVET. Na njihovo željo smo jim v nadaljevanju  predstavili nekaj primerov …

Preberi več
Kolegialna presoja v Belgiji (Fr)

Kolegialna presoja v Belgiji (Fr)

Predstavnica točke NRP Slovenija, Katja Kavnik, se je udeležila kolegialne presoje v Belgiji (francoski del) kot ena od zunanjih presojevalk mednarodnih presojevalcev/predstavnikov točk EQAVET. Presojevalci so bili predstavniki držav Romunije, Litve, Italije in Slovenije. Preučevana tema je bila kako bolje povezati trg dela z izobraževanjem. Presoja je potekala dva intenzivna dneva (23. 3. – 24. …

Preberi več
Začetek kampanje EPoS 2023

Začetek kampanje EPoS 2023

Kampanja EPoS e- samoevalvacije učiteljev se je začela. Trajala bo od 23. 1. 2023 do 7. 4. 2023. Izvedli smo tudi prvo usposabljanje za prijavljen šole. Teh je v letošnji kampanji EPoS 2023 kar 46. Uvodnega usposabljanja se je udeležilo 105 ravnateljev, vodij timov za kakovost in članov tima za kakovost. V mesecu maju je …

Preberi več
RIŠEMO NASMEHE NA INFORMATIVI 2023

RIŠEMO NASMEHE NA INFORMATIVI 2023

Obiskovalcem smo pobliže predstavili tudi vlogo nacionalnih točk, ki delujejo na ravni EU: SOK/EOK, Europass, ReferNet, EQAVET ter spletno stran Mojaizbira.si. Poskrbeli smo tudi za promocijo poklicev s praktičnimi delavnicami s področja cvetličarstva, kamnoseštva in IKT. Mladi so imeli priložnost izvedeti, kako lahko sodelujejo na evropskem in slovenskem tekmovanju v poklicnih spretnostih: EuroSkills in SloveniaSkills.

Preberi več

Spletno anketiranje EPoS 2022/2023 MOŽNOST PRIJAVE

Spoštovani ravnatelji in vodje komisij za kakovost na šolah! V šolskem letu 2022/2023 bomo ponovno izvedli vseslovensko spletno anketiranje EPoS na temo »Učenje in poučevanje ter šolska klima«. EPoS – Elektronsko podprta samoevalvacija je spletno anketiranje, v katerega je vključenih preko 30 srednjih poklicnih in strokovnih šol. Spletno anketiranje bo potekalo od 23. januarja do 24. marca 2023.   Udeležba v kampanji je …

Preberi več
Mednarodna sistemska kolegialna presoja na Hrvaškem

Mednarodna sistemska kolegialna presoja na Hrvaškem

1. in 2. decembra 2022 je v hrvaški prestolnici potekala kolegialna presoja na ravni sistema. V vlogi zunanje presojevalke iz NKT EQAVET Slovenija je sodelovala mag. Gabi Ogulin Počrvina. S kolegi iz Finske, Španije, Romunije in Litve so presojali hrvaški model zagotavljanja kakovosti pri izvajalcih (šolah) začetnega PIU.

Preberi več
Prva mednarodna kolegialna presoja v okviru projekta EQAVET 2021 potekala na Slovaškem

Prva mednarodna kolegialna presoja v okviru projekta EQAVET 2021 potekala na Slovaškem

Prva kolegialna presoja (peer review) v okviru projekta EQAVET 2021 Slovenija je potekala na Slovaškem med, 21. 11. in 23. 11. 2022.. Zunanji presojevalci predstavniki Slovenije, Češke, Madžarske, Portugalske in Belgije smo podrobneje obravnavali in o njej razpravljali je bila »Nov sistem potrjevanja rezultatov neformalnega izobraževanja in neformalno učenje na Slovaškem ter njegovo zagotavljanje kakovosti procesov«.

Preberi več
Potekal je POSVET O KAKOVOSTI 2022

Potekal je POSVET O KAKOVOSTI 2022

V četrtek, 27. 10. 2022, je potekal v prostorih BIC Ljubljana, Posvet o kakovosti, v sodelovanju treh organizacij: CPI-ja, Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter šolskega centra BIC Ljubljana.

Preberi več

VABILO NA POSVET O KAKOVOSTI 2022

Spoštovani! Center RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter šolskim centrom BIC Ljubljana vabi direktorje šolskih centrov, ravnatelje srednjih poklicnih in strokovnih šol ter vodje komisij za kakovost srednjih šol oz. šolskih centrov na Posvet o kakovosti, ki bo: 27. oktobra 2022, od 12.00 do 15.00 v prostorih BIC Ljubljana (Ižanska cesta 10, Ljubljana).

Preberi več
Vrtiljak kakovosti v PSI

Vrtiljak kakovosti v PSI

Člani tima za kakovost Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na Ptuju so se 2. junija 2022, udeležili brezplačnega usposabljanja s področja zagotavljanja in razvoja kakovosti pod okriljem projekta EQAVET.

Preberi več
JAVNO POVABILO ZA KOLEGE PRESOJEVALCE KAKOVOSTI IZVAJALCEV PSI Prijave do 13. maja 2022

JAVNO POVABILO ZA KOLEGE PRESOJEVALCE KAKOVOSTI IZVAJALCEV PSI Prijave do 13. maja 2022

JAVNO POVABILO ZA KOLEGE PRESOJEVALCE KAKOVOSTI IZVAJALCEV PSI V okviru Nacionalne referenčne točke EQAVET, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje, vabimo izkušene strokovne delavce poklicno-strokovnih šol, ki se vidijo pri razvojnem in timskem delu, k prijavi za kolege presojevalce kakovosti izvajalcev PSI. Več informacij je na voljo v priloženem javnem povabilu. Zainteresirani izvajalci naj izpolnijo prijavni …

Preberi več

Odprta prijava namenjena organizacijam za izobraževanje odraslih za izvedbo delavnice o kakovosti PSI

Evropska komisija ter nacionalna zakonodaja od držav članic zahtevata, da notranje sisteme kakovosti izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja uskladimo s skupnim evropskim okvirom kakovosti EQAVET. V namen uskladitve z zahtevami Evropke komisije in nacionalne zakonodaje vam ponujamo 8-urno osnovno delavnico, ki je namenjena vodstvu, svetovalcem za kakovost, članom tima za kakovost, vodjem predavateljskih timov, strokovnim sodelavcem in organizatorjem izobraževanja odraslih.

Preberi več
Mednarodna kolegialna presoja na ŠC Celje

Mednarodna kolegialna presoja na ŠC Celje

V okviru skupne aktivnosti štirih držav (Estonija, Finska, Hrvaška in Slovenija) – Promocija mednarodne kolegialne presoje s pomočjo prenove kazalnikov kakovosti, zaključujemo z mednarodno kolegialno presojo na Šolskem centru Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije.

Preberi več
Zaključen je European VET Skills Week

Zaključen je European VET Skills Week

Zadnji dan Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2020, v petek 13. novembra 2020 so v okviru zaključne slovesnosti podelili nagrade odličnosti najboljšim izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi. V kategoriji “VET Innovators Award” je zmagal BIC Ljubljana.

Preberi več
BIC Ljubljana nominiran za prestižno nagrado

BIC Ljubljana nominiran za prestižno nagrado

BIC Ljubljana je eden finalistov, nominiranih s strani Evropske komisije za prestižno nagrado za odličnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, v kategoriji inovativnih izobraževalnih ustanov. Pot do zmage jim lahko omogočite s svojim glasovanjem!

Preberi več
Usposabljanje za mednarodno kolegialno presojo v Helsinkih

Usposabljanje za mednarodno kolegialno presojo v Helsinkih

Kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) v zadnjih desetih letih postaja v evropskem prostoru zelo pomembna. Eno od pomembnih metod za zagotavljanje in razvoj kakovosti PSI je prav gotovo kolegialna presoja. V okviru mednarodnega projekta Leonardo Da Vinci je bil v letu 2006 razvit Pririočnik Evropske kolegialne presoje, ki opisuje standardni postopek izvedbe mednarodne kolegialne presoje. Priročnik je bil uporabljen kot ključno gradivo na usposabljanju presojealcev, ki je 3. marca 2020 potekalo v Helsinkih (Finska).

Preberi več
Kolegialna presoja – povabilo šolam in presojevalcem

Kolegialna presoja – povabilo šolam in presojevalcem

Kolegialna presoja je zunanja evalvacija, ki pripomore k razvoju kakovosti učenja in poučevanja dijakov in odraslih, ter k razvoju kakovosti drugih procesov, ki potekajo na šolah poklicnega in strokovnega izobraževanja. V evropskem prostoru je metoda že dobro uveljavljena in postaja redna praksa šol, zato smo se na Centru RS za poklicno izobraževanje, ki je hkrati tudi Nacionalna referenčna točka EQAVET, odločili poklicno strokovnim šolam ponuditi tri kolegialne presoje. Hkrati nudimo priložnost strokovnim delavcem v poklicnem in strokovnem izobraževanju, da se prijavite k sodelovanju kot kolegi – presojevalci.

Preberi več
Zaključek tekmovanja SloveniaSkills

Zaključek tekmovanja SloveniaSkills

24. in 25. januarja 2020 se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvijala že 12. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, na kateri je oba dneva potekalo tudi nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih – SloveniaSkills. 60 mladih strokovnjakov je tekmovalo na več kot 1.000 m2 v panogah aranžerstvo, cvetličarstvo, kamnoseštvo, IKT, mehatronika, slikopleskarstvo, kuharstvo, strežba, pohištveno in stavbno mizarstvo. Dogajanje sta si ogledla tudi predsednik RS, Borut Pahor in predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca.

Preberi več
Kolegialna presoja – večji vpliv, boljši rezultati

Kolegialna presoja – večji vpliv, boljši rezultati

EQAVET NRP v Sloveniji se je znova predstavil izvajalcem poklicnega in strokovnega usposabljanja s svojimi aktivnostmi. V okviru konference projekta Premiere, ki jo je v četrtek, 10. oktobra 2019 organiziral kamniški zavod CIRIUS so bili predstavljeni rezultati projekta, ki se nanašajo na metodo kolegialne presoje kot eno pomembnih orodij ugotavljanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Preberi več
Slovenci smo v robotiki med najboljšimi na svetu!

Slovenci smo v robotiki med najboljšimi na svetu!

Na svetovnem prvenstvu »RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge« je ekipa Mechatronics Rescue Team, ki so jo sestavljali Florjan Plohl, Žan Marinšek, Tomaž Rejc Zagožen in Marcel Urankar, dijaki 4. letnika programa tehnik mehatronike na ŠC Celje, osvojila izjemno tretje mesto.

Preberi več
SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

V sredo, 28. avgusta 2019 bo v kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala zaključna konferenca programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK).

Preberi več
Nadgradnja kampanje EPoS

Nadgradnja kampanje EPoS

EPoS je elektronsko podprta samoevalvacija v samoiniciativno organizirani mreži srednjih poklicnih in strokovnih šol. V mrežo vključene šole izvajajo samoevalvacijo šolske klime in kulture vsako drugo leto, v podporo stalnemu ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti izvajanja izobraževalnih programov na šolah.

Preberi več
Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

V sredo, 5. junija 2019 bo v Portorožu, v kongresnem centru Portus hotela Slovenija, potekala konferenca “Skupaj gradimo kakovost”. Namen konference je predstavitev zbirke Kakovost v vrtcih in šolah, ki je nastala v konzorcijskem sodelovanju štirih inštitucij.

Preberi več
Na voljo je nov video o kolegialni presoji

Na voljo je nov video o kolegialni presoji

V okviru projekta Finančna podpora EQAVET Nacionalnim referenčnim točkam 2017 – 2019 je nastala serija video posnetkov o kolegialni presoji, obliki zunanje evalvacije, ki je lahko eno od pomembnih podpornih orodij pri zagotavljanju kakovosti.

Preberi več
Učitelji in predavatelji strokovnih modulov se usposabljajo neposredno v delovnem procesu

Učitelji in predavatelji strokovnih modulov se usposabljajo neposredno v delovnem procesu

Center RS za poklicno izobraževanje pripravlja najrazličnejše programe, ki so namenjeni stalnemu strokovnemu usposabljanju in izpopolnjevanju znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, s pomočjo katerih lahko strokovni delavci razvijajo vse potrebne kompetence, ki omogočajo kakovostno izobraževanje. Eden takih programov je tudi razvojni program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022 …

Preberi več
Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

V ponedeljek, 24. septembra 2018 je na Brdu pri Kranju potekala konferenca “Skupaj gradimo kakovost”. Osrednja tema konference je bila predstavitev Nacionalnega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, poleg tega pa so šole in vrtci predstavili dobre prakse na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Preberi več
Projekt VARE nagrajen

Projekt VARE nagrajen

Projekt VARE je bil s strani Evropske komisije izbran kot primer dobre prakse. Skupaj z drugimi izbranimi projekti nosi oznako “primer dobre prakse”, ki je podeljena posebej dobro vodenim/menedžiranim projektom, ki so lahko zgled in vir idej ostalim prijaviteljem.

Preberi več
Aktivnosti vzajemnega učenja “Spodbujanje kulture kakovosti”

Aktivnosti vzajemnega učenja “Spodbujanje kulture kakovosti”

Predstavniki EQAVET NRP v Sloveniji se redno udeležujejo izobraževanj in dogodkov, ki jih organizira mreža EQAVET in nacionalne referenčne točke drugih držav. Tako bo 11. in 12. junija v Dubrovniku potekala dvodnevna aktivnost vzajemnega učenja  na temo “Spodbujanje kulture kakovosti”, ki ga organizira hrvaška EQAVET NRP.

Preberi več

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje