Novice

Kolegialna presoja – večji vpliv, boljši rezultati

Kolegialna presoja – večji vpliv, boljši rezultati

EQAVET NRP v Sloveniji se je znova predstavil izvajalcem poklicnega in strokovnega usposabljanja s svojimi aktivnostmi. V okviru konference projekta Premiere, ki jo je v četrtek, 10. oktobra 2019 organiziral kamniški zavod CIRIUS so bili predstavljeni rezultati projekta, ki se nanašajo na metodo kolegialne presoje kot eno pomembnih orodij ugotavljanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Preberi več
Slovenci smo v robotiki med najboljšimi na svetu!

Slovenci smo v robotiki med najboljšimi na svetu!

Na svetovnem prvenstvu »RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge« je ekipa Mechatronics Rescue Team, ki so jo sestavljali Florjan Plohl, Žan Marinšek, Tomaž Rejc Zagožen in Marcel Urankar, dijaki 4. letnika programa tehnik mehatronike na ŠC Celje, osvojila izjemno tretje mesto.

Preberi več
SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

V sredo, 28. avgusta 2019 bo v kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala zaključna konferenca programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK).

Preberi več
Nadgradnja kampanje EPoS

Nadgradnja kampanje EPoS

EPoS je elektronsko podprta samoevalvacija v samoiniciativno organizirani mreži srednjih poklicnih in strokovnih šol. V mrežo vključene šole izvajajo samoevalvacijo šolske klime in kulture vsako drugo leto, v podporo stalnemu ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti izvajanja izobraževalnih programov na šolah.

Preberi več
Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

V sredo, 5. junija 2019 bo v Portorožu, v kongresnem centru Portus hotela Slovenija, potekala konferenca “Skupaj gradimo kakovost”. Namen konference je predstavitev zbirke Kakovost v vrtcih in šolah, ki je nastala v konzorcijskem sodelovanju štirih inštitucij.

Preberi več
Na voljo je nov video o kolegialni presoji

Na voljo je nov video o kolegialni presoji

V okviru projekta Finančna podpora EQAVET Nacionalnim referenčnim točkam 2017 – 2019 je nastala serija video posnetkov o kolegialni presoji, obliki zunanje evalvacije, ki je lahko eno od pomembnih podpornih orodij pri zagotavljanju kakovosti.

Preberi več
Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

V ponedeljek, 24. septembra 2018 je na Brdu pri Kranju potekala konferenca “Skupaj gradimo kakovost”. Osrednja tema konference je bila predstavitev Nacionalnega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, poleg tega pa so šole in vrtci predstavili dobre prakse na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Preberi več
Projekt VARE nagrajen

Projekt VARE nagrajen

Projekt VARE je bil s strani Evropske komisije izbran kot primer dobre prakse. Skupaj z drugimi izbranimi projekti nosi oznako “primer dobre prakse”, ki je podeljena posebej dobro vodenim/menedžiranim projektom, ki so lahko zgled in vir idej ostalim prijaviteljem.

Preberi več
Aktivnosti vzajemnega učenja “Spodbujanje kulture kakovosti”

Aktivnosti vzajemnega učenja “Spodbujanje kulture kakovosti”

Predstavniki EQAVET NRP v Sloveniji se redno udeležujejo izobraževanj in dogodkov, ki jih organizira mreža EQAVET in nacionalne referenčne točke drugih držav. Tako bo 11. in 12. junija v Dubrovniku potekala dvodnevna aktivnost vzajemnega učenja  na temo “Spodbujanje kulture kakovosti”, ki ga organizira hrvaška EQAVET NRP.

Preberi več

Dostopnost spletišča   Ctrl + U