Gradiva

Evropska mreža EQAVET in EQAVET NRP v Sloveniji skušata podpirati izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pripravo in izdajo različnih gradiv. Nekatera od njih so na voljo tudi v tiskani različici, najpomembnejša pa boste našli na tej spletni strani v elektronski obliki. Izbrana gradiva, nastala v okviru Mreže EAVET, so prevedena iz angleškega v slovenski jezik, medtem ko gradiva, ki so pomembna za izvajalce PSIU z vidika implementacije Nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ ter okvirov EQAVET in EQAVET+, nastajajo v okviru EQAVET NRP v Sloveniji.

NOVIČNIK, avgust 2019

EQAVET NRP v Sloveniji vsako leto predstavi ključne aktivnosti in dogodke preteklega leta v Novičniku. V novi številki izpostavljamo kolegialno presojo kot enega pomembnih orodij pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Novičnik 2019
Članek  |  PDF  |  740 KB
Prenesi

Kolegialna presoja kakovosti – kot podpora razvoju kakovosti šole

Kolegialna presoja kakovosti je oblika zunanje evalvacije, ki ocenjevani šoli pripomore k razvoju kakovosti učenja in poučevanja dijakov in odraslih. Zloženka na kratko predstavlja načela in sam postopek kolegialne presoje.

Kolegialna presoja
Promo  |  PDF  |  124 KB
Prenesi

European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training

Razvoj priročnika “Evropska merila in področja kakovosti za kolegialno presojo v poklicnem in strokovnem izobraževanju” (European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training) je bil skupna aktivnost štirih držav – Avstrija, Finska, Hrvaška in Slovenija – v okviru projekta Finančne podpore nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 – 2019. V vsaki od sodelujočih držav je na osnovi na novo razvitih meril in področij kakovosti potekala po ena mednarodna kolegialna presoja, katere udeleženci (zaposleni na šolah, presojevalci, opazovalci, drugi udeleženci) so podali priporočila za nadaljnji razvoj meril. Vse pridobljene izkušnje in mnenja odraža novi priročnik. Trenutno je na voljo v angleškem jeziku, že v kratkem pa boste na tem mestu našli tudi slovensko različico.

Evropska merila in področja kakovosti za kolegialno presojo v poklicnem in strokovnem izobraževanju
Priročnik  |  PDF  |  840 KB
Prenesi
European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training
Priročnik  |  PDF  |  2 MB
Prenesi

Balancing Self-evaluation with external evaluation in VET Systems across the Europe – Usklajevanje samoevalvacije z zunanjo evalvacijo v sistemih poklicnega izobraževanja v Evropi

In the days of 21th and 22nd January 2019, the Peer Learning Activity event took place in Ljubljana. There attended 27 representatives from 14 different European countries.The exchange of experiences, knowledge, examples of good practices and opinions are excellent starting point for further work at the national level systems, in the field of identifying, providing and improving quality in vocational education and training. The event has been implemented in English. V dneh 21. in 22. januar 2019 je v Ljubljani Ljubljani potekal dogodek vzajemnega učenja, katerega se je udeležilo 27 predstavnikov 14 različnih evropskih držav. Izmenjava izkušenj, znanj, primerov dobrih praks in mnenj so odlična izhodišča za nadaljnje delo na ravni nacionalnega sistema, na področju ugotavljanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. Dogodek je v celoti potekal v angleškem jeziku.

Agenda PLA Slovenia
Dokument  |  PDF  |  555 KB
Prenesi
Policy Brief
Dokument  |  PDF  |  723 KB
Prenesi
Background Paper
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  736 KB
Prenesi
Introduction to the Peer Learning Activity
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  6 MB
Prenesi
Irska: External Evaluation in VET - standards, methodologies, actors and consequences
Primer prakse  |  PDF  |  2 MB
Prenesi
Estonia: New concept of external Quality Assurance in VET - Profile and training of external evaluators
Primer prakse  |  PDF  |  686 KB
Prenesi
Austria: Self-evaluation and views of external evaluation of VET in a future
Primer prakse  |  PDF  |  1 MB
Prenesi
Slovenia: Self-evaluation and external evaluation as part of QA and QD of VET in Slovenia - The National Report on Quality of VET as evaluation tool for the VET System
Primer prakse  |  PDF  |  2 MB
Prenesi
Finland: The link/relationship between external evaluation and self-evaluation in VET
Primer prakse  |  PDF  |  833 KB
Prenesi
Netherlands: The link/relationship between external evaluation and self-evaluation in VET
Primer prakse  |  PDF  |  348 KB
Prenesi
Using the results of external evaluation - international experiences
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  4 MB
Prenesi

Poročilo o kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 2017

Poročilo o kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 2017 je predstavljeno v dveh zvezkih. Medtem, ko so v prvem zvezku predstavljene ključne sintezne ugotovitve, drugi zvezek prikazuje podrobnejši prikaz podatkov, ki daje bralcu/uporabniku celovitejši vpogled.

Zvezek 1 - Sintezne ugotovitve
Poročilo  |  PDF  |  545 KB
Prenesi
Zvezek 2 - Podrobnejši prikaz podatkov
Poročilo  |  PDF  |  919 KB
Prenesi

Konferenca Kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju 2018

Na Konferenci kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 2018, ki je bila izvedena 1. junija na Bledu, so bile predstavljene zanimive teme, katerih gradiva vam predstavljamo.

Program konference - SI
Dokument  |  PDF  |  279 KB
Prenesi
Program konference - EN
Dokument  |  PDF  |  494 KB
Prenesi
Aleksandra Grašič: Predstavitev EQAVET NRP v Sloveniji
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  768 KB
Prenesi
Tiina Halmevuo: Finska reforma in sistematični razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  1 MB
Prenesi
mag. Christoph Kimbacher: Razvoj sistema kakovosti in kolegialna presoja kot ena od oblik podpore razvoju kakovosti pri izvajalcih PSIU
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  798 KB
Prenesi
Delavnica 1: Sistematično ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom na nivoju izvajalcev
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  490 KB
Prenesi
Delavnica 2: Kolegialna presoja kakovosti kot ena izmed možnih podpor kakovosti poklicne in strokovne šole/šolskega centra
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  288 KB
Prenesi

NOVIČNIK, maj 2018

Novičnik predstavlja glavne aktivnosti, ki jih EQAVET NRP v Sloveniji izvaja v podporo nacionalnemu sistemu in samim izvajalcem programov PSIU. Z novicami preteklega leta predstavljamo vpetost točke v nacionalni in v evropski prostor.

Novičnik, maj 2018
Članek  |  PDF  |  4 MB
Prenesi

Usposabljanja timov za kakovost

V okviru projekta Finančna podpora EQAVET NRP v letu 2017 izvajamo usposabljanja timov za kakovost na srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Skupno je načrtovanih deset izvedb usposabljanj, z namenom predstavitve okviro EQAVET in EQAVET +, ter z namenom podpore izvajalcem programov PSIU pri implementaciji 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti v lastne sisteme zagotavljanja kakovosti.

Preberi več
Urnik - splošni
Dokument  |  PDF  |  225 KB
Prenesi
ZagotavljanjeKakovostiPPT
Seminar / Konferenca  |  PDF  |  6 MB
Prenesi

EQAVET NRP v Sloveniji

EQAVET NRP v Sloveniji deluje z namenom spodbujanja sistematičnega ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti, tako na nacionalni ravni kot na ravni izvajalcev programov PSIU.

EQAVET NRP v Sloveniji
Promo  |  PDF  |  1 MB
Prenesi

Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

Je priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja na ravni izvajalcev PSIU. Nastal je v okviru programa Erasmus + “Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance In VET National Reference Points (EQAVET NRP)”, ki sta ga sofinancirala Evrospka komisija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Priročnik EQAVET
Priročnik  |  PDF  |  11 MB
Prenesi