Gradiva

Evropska mreža EQAVET in EQAVET NRP v Sloveniji skušata podpirati izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pripravo in izdajo različnih gradiv. Nekatera od njih so na voljo tudi v tiskani različici, najpomembnejša pa boste našli na tej spletni strani v elektronski obliki. Izbrana gradiva, nastala v okviru Mreže EAVET, so prevedena iz angleškega v slovenski jezik, medtem ko gradiva, ki so pomembna za izvajalce PSIU z vidika implementacije Nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ ter okvirov EQAVET in EQAVET+, nastajajo v okviru EQAVET NRP v Sloveniji.

Evropska merila kolegialne presoje za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Zagotavljanje in razvoj kakovosti je zelo pomembno za izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja, prav tako pa za kreatorje politik izobraževanja v evropskem prostoru. Pri prenovi področij kakovosti, kazalnikov in meril je bila posebna pozornost namenjena uskladitvi z evropskim okvirom zagotavljanja kakovosti in elementom, ki ga dopolnjujejo (EQAVET +) ter spremembam v okolju, v katerem se poklicno strokovno izobraževanje izvaja. Preberi več

Priročnik  |  2 datoteki  |  2 MB
Prikaži

European Peer Review Quality Areas and Criteria for VET providers

Promocijsko gradivo ponuja kratko predstavitev postopka in metodologijo izvajanja evropske kolegialne presoje. Ponuja odgovore na vprašnja, kdo je lahko presojevalec v evropski kolegialni presoji in zakaj naj se izvajalec PSI sploh odloči za kolegialno presojo. Zloženka je na voljo v angleškem jeziku. Preberi več

Promo  |  PDF  |  808 KB
Prikaži

Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi

Poročilo v uvodu pojasni razloge za spremjanje stanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, v nadaljevanju pa na kratko povzema bistvene značilnosti metodologij spremljanja zaposljivosti, oziroma nahajanja absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja v šestih evropskih državah: Avstrija, Finska, Madžarska, Nizozemska, Nemčija in Hrvaška. Preberi več

Poročilo  |  PDF  |  9 MB
Prikaži

NOVIČNIK, marec 2021

V novi številki izpostavljamo pomen sprememb, ki so se zgodile v letih 2020 in 2021, na prihodnost poklicnega in strokovnega izobraževanja. Posebej predstavljamo kolegialno presojo kot obliko zunanje evalvacije, ki dopolnjuje samoevalvacijo šole in lahko pomembno prispeva k razvoju kakovosti izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vabljeni k branju vseh prispevkov! Preberi več

Članek  |  PDF  |  824 KB
Prikaži

Vabilo k sodelovanju v spletnem anketiranju EPOS

Šole ponovno vabimo k spletnemu anketiranju EPOS, ki bo potekalo med 1. marcem in 16. aprilom 2021. Za vse prijavljene šole bomo 4. februarja 2021 organizirali spletno izobraževanje, na katerem vam bomo natančneje predstavili celotni proces in vam podali tehnična navodila za pristopanje učiteljev in dijakov k anketiranju. Preberi več

Promo  |  2 datoteki  |  2 MB
Prikaži

Program usposabljanj vodstev in timov za kakovost v šolskem letu 2020/2021

V podporo izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) pri zagotavljanju in razvoju kakovosti smo za leto 2020 – 2021 pripravili dve vrsti usposabljanj. Prvo je namenjeno izvajalcem PSI, ki vzpostavljajo sistematičen pristop k ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti (UZK). Drugo usposabljanje pa je namenjeno tistim izvajalcem PSI, ki se že sistematično ukvarjajo z UZK in želijo proces še nadgraditi. Preberi več

Promo  |  PDF  |  375 KB
Prikaži

Konferenca “Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju 2019”

Konferenca “Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju” postaja že tradicionalna. Tudi letošnja je bila ogranizirana na standardni lokaciji, v Hotelu Astoria Bled. Raznolike tematike so privabile številne udeležence, ki pri izvajalcih poklicnega in strokovnega izobraževanja skrbijo za procese ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti vseh procesov, ki pri njih potekajo. Preberi več

Seminar / Konferenca  |  16 datotek  |  50 MB
Prikaži

NOVIČNIK, avgust 2019

EQAVET NRP v Sloveniji vsako leto predstavi ključne aktivnosti in dogodke preteklega leta v Novičniku. V novi številki izpostavljamo kolegialno presojo kot enega pomembnih orodij pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Preberi več

Članek  |  PDF  |  740 KB
Prikaži

Usklajevanje samoevalvacije z zunanjo evalvacijo v sistemih poklicnega izobraževanja v Evropi

V dneh 21. in 22. januar 2019 je v Ljubljani Ljubljani potekal dogodek vzajemnega učenja, katerega se je udeležilo 27 predstavnikov 14 različnih evropskih držav. Izmenjava izkušenj, znanj, primerov dobrih praks in mnenj so odlična izhodišča za nadaljnje delo na ravni nacionalnega sistema, na področju ugotavljanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. Dogodek je v celoti potekal v angleškem jeziku. Preberi več

Seminar / Konferenca  |  11 datotek  |  19 MB
Prikaži

Poročilo o kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 2017

Poročilo o kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 2017 je predstavljeno v dveh zvezkih. Medtem, ko so v prvem zvezku predstavljene ključne sintezne ugotovitve, drugi zvezek prikazuje podrobnejši prikaz podatkov, ki daje bralcu/uporabniku celovitejši vpogled. Preberi več

Poročilo  |  2 datoteki  |  1 MB
Prikaži

Konferenca “Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju 2018”

Na Konferenci kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 2018, ki je bila izvedena 1. junija na Bledu, so bile predstavljene zanimive teme, katerih gradiva vam predstavljamo. Preberi več

Seminar / Konferenca  |  7 datotek  |  4 MB
Prikaži

NOVIČNIK, maj 2018

Novičnik predstavlja glavne aktivnosti, ki jih EQAVET NRP v Sloveniji izvaja v podporo nacionalnemu sistemu in samim izvajalcem programov PSIU. Z novicami preteklega leta predstavljamo vpetost točke v nacionalni in v evropski prostor. Preberi več

Članek  |  PDF  |  4 MB
Prikaži

Usposabljanja timov za kakovost

V okviru projekta Finančna podpora EQAVET NRP v letu 2017 smo izvedli 10 usposabljanja timov za kakovost na slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Usposabljanja so bila izvedena z namenom predstavitve okvirov EQAVET in EQAVET +, ter z namenom podpore izvajalcem programov PSIU pri implementaciji 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti v lastne sisteme zagotavljanja kakovosti. Preberi več

Dokument  |  2 datoteki  |  6 MB
Prikaži

EQAVET NRP v Sloveniji

EQAVET NRP v Sloveniji deluje z namenom spodbujanja sistematičnega ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti, tako na nacionalni ravni kot na ravni izvajalcev programov PSIU. Preberi več

Promo  |  PDF  |  1 MB
Prikaži

Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

Je priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja na ravni izvajalcev PSIU. Nastal je v okviru programa Erasmus + “Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance In VET National Reference Points (EQAVET NRP)”, ki sta ga sofinancirala Evrospka komisija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Preberi več

Priročnik  |  PDF  |  11 MB
Prikaži

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje