Finančna podpora Nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2016

 

 

 

Trajanje:

1.4.2016 – 31.3.2017

Kratek opis projekta:

Projekt EQAVET 2016 se glede na Starteški plan EQAVET za leto 2016 in glede na cilje in prioritete razpisa osredotoča na dve pomembni prioriteti:

  • poglabljanje kulture zagotavljanja kakovosti v PSIU – pomen “povratne zanke” v tretji fazi kroga kakovosti (preveri – check)
  • okrepiti skupno sodelovanje med nacionalnimi referenčnimi točkami (NRP), s poudarkom na implementaciji okvira in sodelovanju z izvajalci PSIU programov

Rezultati projekta:

  • Udeležba predstavnikov Centra RS in predstavnikov izvajalcev programov PSIU na aktivnostih vzajemnega učenja (PLA – Peer Learning Activity) v Dubrovniku, Bukarešti in Bonnu; sodelovanje z NRP drugih držav spodbuja izmenjavo izkušenj in znanj pri delu z izvajalci programov PSIU. Vsebine srečanj so bile osredotočene na transparentnost zagotavljanja kakovosti v PSIU in PUD, procese samoevalvacije ter na prepoznavnost in ozaveščanje o pomenu PSIU
  • Izvedba dveh seminarjev – z namenom pilotnega testiranja vsebin nastajajočega priročnika
  • Dva primera dobrih praks – s poudarkom na spremljanju zagotavljanja kakovosti praktičnega usposabljanja z delom (PUD) po vseh štirih fazah kroga kakovosti: načrtuj – izvajaj – vrednoti – ukrepaj (PDCA: Plan – Do – Check – Act)
  • Priročnik “Okvir EAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti” – je priročnik, namenjen izvajalcem programov PSIU, v podporo pri izgraditvi lastnih sistemov kakovosti znotraj inštitucije in z namenom implementacije evropskega okvira kakovosti PSIU na ravni izvajalcev.

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U