Usklajevanje samoevalvacije z zunanjo evalvacijo v sistemih poklicnega izobraževanja v Evropi

Usklajevanje samoevalvacije z zunanjo evalvacijo v sistemih poklicnega izobraževanja v Evropi

Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji – EQAVET NRP v Sloveniji organizira aktivnost vzajemnega učenja (Peer Learning Activity – PLA) na temo “Usklajevanje samoevalvacije z zunanjo evalvacijo v sistemih poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi.

Dogodek bo organiziran v Ljubljani v dneh 21. in 22. januar 2019 (pričetek v ponedeljek ob 9.00 uri in zaključek v torek ob 13.00 uri).

Vsebine dogodka bodo obsegale:

  • Status zunanje evalvacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju (PSIU) in njene skladnosti s procesi samoevalvacije izvajalcev programov PSIU;
  • struktura in implementacija zunanje evalvacije (cilji, indikatorji, postopki, uporaba izsledkov samoevalvacije, organi odgovorni za izvedbo zunanje evalvacije in kvalifikacijo presojevalcev);
  • oblike zunanje evalvacije (vse od šolske inšpekcije do prostovoljne vključitve v kolegialno presojo);
  • vloga nacionalnega poročila o kakovosti PSIU na sistemski ravni ter
  • različni pristopi k zunanji evalvaciji v različnih evropskih državah in njihovi učinki.

Večji del časa srečanja bo namenjen diskusijam, ki bodo sledile kratkim predstavitvam različnih rešitev na tem področju, v šestih državah članicah.
Dogodek je namenjen zaposlenim na EQAVET nacionalnih referenčnih točkah, nacionalnim deležnikom in kreatorjem politik.

Prijave so možne vse do 20. decembra 2018 prek spletnega obrazca.

Program v celoti, izhodišča in praktične informacije bodo kandidati prejeli po registraciji/prijavi, v dneh pred izvedbo dogodka.