SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST

V vrtcih in šolah kakovost ugotavljamo in zagotavljamo s samoevalvacijo, namen pa je izboljšati učenje, poučevanje in vodenje. V središče je postavljen otrok, učenec, dijak, ki znanja, spretnosti in vrednote razvija s pomočjo odličnih vzgojiteljev in učiteljev ter v varnem in spodbudnem učnem okolju. Celovita skrb za učno okolje, učitelje in s tem posredno za učence pa je najpomembnejši vidik ravnateljevega vodenja, ki na ravni šole vzpostavlja in ohranja tudi sistematičen in načrtovan proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK) s samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja.

Namen konference Skupaj gradimo kakovost je predstavitev ZBIRKE KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH. V zbirki so opredeljena temeljna področja s standardi in kazalniki kakovosti, in sicer: učenje in poučevanje [tj. dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju, profesionalno učenje in delovanje učiteljev ter varno in spodbudno učno okolje], ravnateljevo vodenje ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo.

Zbirka je nastala v konzorcijskem partnerstvu Šole za ravnatelje, Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje in Državnega izpitnega centra ter 32 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, v okviru programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK). Vsebine zbirke, ki so namenjene uporabi v vrtcih in šolah, temeljijo na izhodiščih Nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (MIZŠ).

Dostopnost spletišča   Ctrl + U