Promoviranje kolegialne presoje s pomočjo posodobitve kriterijev za mednarodno kolegialno presojo

Promoviranje kolegialne presoje s pomočjo posodobitve kriterijev za mednarodno kolegialno presojo

Pretekli teden je v M-hotelu v Ljubljani potekal prvi mednarodni projektni sestanek projekta EQAVET 2019-2021, na katerem so sodelovali predstavniki EQAVET Nacionalnih referenčnih točk štirih držav:Estonije, Finske, Hrvaške in Slovenije. Povezuje jih skupna projektna aktivnost “Promocija mednarodne kolegialne presoje s pomočjo posodobitve kriterijev”, ki so zbrani v priročniku za izvedbo mednarodne kolegialne presoje. Partnerji nadaljujejo delo iz prejšnjega projektnega obdobja, v katerem je del priročnika že bil prenovljen in pilotno testiran.

Kolegialna presoja kakovosti je zunanja evalvacija, ki ocenjevani izobraževalni inštituciji pripomore k razvoju kakovosti učenja in poučevanja dijakov in odraslih udeležencev izobraževanja. Presojevalci kakovosti so kolegi, ki prihajajo iz drugih izobraževalnih inštitucij, sami delujejo v podobnem okolju, in so strokovno usposobljeni na področju, ki ga presojajo. Za kolegialno presojo se izobraževalna inštitucija odloči prostovoljno.

Projekt poteka v okviru programa Erasmus +, Ključna aktivnost 3, ki je financiran z evropskimi sredstvi in sredstvi Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (Action Grant 2017 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points EQAVET NRP; Decision number – 2017 – 0489 / 001 – 001; Project Nr 609182-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA3-EQAVET-NRP).