Projekt VARE nagrajen

Projekt VARE nagrajen

Projekt “Vocational Assessors Requirements in Europe” (VARE) se osredotoča na opredelitev zahtev za ocenjevanje in ocenjevalce v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski Uniji, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti doseženih kvalifikacij med državami in z namenom spodbujanja mobilnosti, tako dijakov/študentov, kot kasneje delovne sile.

Več o projektu najdete na spletni strani https://www.eqavet-nrp-slo.si/projekti/projekt-vare/.