Nadgradnja kampanje EPoS

Nadgradnja kampanje EPoS

EQAVET NRP v Sloveniji je v petek, 07. 06. in v soboto, 08. 06. 2019 organizirala dvodnevni sestanek v Hotelu Astoria na Bledu. Namen srečanja je bil metodološka nadgradnja samoevalvacijske kampanje EPoS ter njeno umeščanje v nacionalni model kakovosti vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Sestalo se nas je nekaj ravnateljev, vodij in članov timov za kakovost šol ter predstavniki nacionalne ravni.

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U