Na voljo je nov video o kolegialni presoji

Video posnetke so pripravili sodelavci štirih partnerskih inštitucij iz štirih držav (Avstrija, Finska, Hrvaška, Slovenija), ki so sodelovali tudi pri prenovi kazalnikov in meril kakovosti na petih področjih kakovosti, kot ji opredeljuje Evropski priročnik o kolegialnem presojanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju (European Peer Review Quality Areas and Cryteria for Vocational Education and Training).

Po prenovljenih merilih je bila v vsaki od sodelujočih držav izvedena po ena mednarodna kolegialna presoja. Svoja razmišljanja o koristih in priložnostih, ki jih kolegialna presoja ponuja šoli, vam v video posnetkih predstavljajo ravnatelji presojanih šol. Slovenski video prispevek smo posneli v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje, kjer je kolegialna presoja potekala v aprilu 2018.