Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

Konferenca “Skupaj gradimo kakovost”

V ponedeljek, 24. septembra 2018 je na Brdu pri Kranju potekala konferenca “Skupaj gradimo kakovost”. Osrednja tema konference je bila predstavitev Nacionalnega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, poleg tega pa so bili predstavljeni doslej doseženi rezultati programa “Vzpostavitev, dopolnitev in preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK)”, ki so nastali v konzorcijskem partnerstvu Šole za ravnatelje, Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje in državnega izpitnega centra. Projekt poteka v sodelovanju z 32 šolami in vrtci. Nekateri od njih so predstavili dobre prakse na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ključnih področjih delovanja: vodenje, učenje in poučevanje ter profesionalni razvoj zaposlenih/učiteljev.