Aktivnosti vzajemnega učenja “Spodbujanje kulture kakovosti”

Aktivnosti vzajemnega učenja “Spodbujanje kulture kakovosti”

Tekom prvega dne bodo udeleženci poglobili svoje znanje in pridobili podrobnejši vpogled v različne pristope, orodja in mehanizme podpore ter sodelovanja na nacionalni in lokalni ravni, z namenom krepitve kulture kakovosti na nacionalne nivoju in med izvajalci programov PSIU. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse iz Nizozemske, Hrvaške in Finske. Sledila bo razprava v manjših skupinah o ključnih vidikih vzpostavljanje kulture kakovosti pri izvajalcih ter o mogočih oblikah podpore, ki jo točke lahko zagotovijo izvajalcem pri tem. Nadalje bodo udeleženci razpravljali, ali se vzpostavljeni sistemi kakovosti odražajo v vzpostavljeni kulturi kakovosti izvajalcev.

Drugi dan bo namenjen obisku Višje ekonomske in trgovske šole v Dubrovniku, katere sistem kakovosti bo predstavljen. Sledila bo vodena diskusija o tem, ali je mogoče spreminjati kulturo kakovosti na nacionalni ravni in na ravni izvajalcev, ter na kakšen način.

Aktivnosti vzajemnega učenja v Dubrovniku se bodo udeležile tri predstavnice Centra RS za poklicno izobraževanje, ki je hkrati sedež EQAVET NRP v Sloveniji.

 


        
                
              

Dostopnost spletišča   Ctrl + U