Kolegialna presoja – večji vpliv, boljši rezultati

Kolegialna presoja – večji vpliv, boljši rezultati

EQAVET NRP v Sloveniji se je znova predstavil izvajalcem poklicnega in strokovnega usposabljanja s svojimi aktivnostmi. V okviru konference projekta Premiere, ki jo je v četrtek, 10. oktobra 2019 organiziral kamniški zavod CIRIUS so bili predstavljeni rezultati projekta, ki se nanašajo na metodo kolegialne presoje kot eno pomembnih orodij ugotavljanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Predstavnici EQAVET NRP sta predstavili dosedanje izkušnje na podpročju izvajanja kolegialne presoje v Sloveniji ter namen in cilje delovanja točke same. K uspešni izmejavi znanja in izkušen so prispevale še gostje iz hrvaškega Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava.

Udeleženci konference so se strinjali, da kolegialna presoja kot oblika zunanje evalvacije prinaša vsem udeležencem v procesu veliko novega znanja in zanimivih izkušenj, presojani šoli pa ponuja priložnosti za prepoznavanje področij, ki imajo potencial za razvoj kakovosti, vzajemno učenje, poglobljeno sodelovanje z drugimi inštitucijami ter prepoznavnost v ožjem in širšem okolju.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U