Tradicionalna letna konferenca “KAKOVOST V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU”

Tradicionalna letna konferenca “KAKOVOST V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU”

Program konference smo zasnovali za predstavnike izvajalcev srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki na ravni izvajalcev vodite sistematično ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti procesa učenja in poučevanja. To pa ste predvsem direktorice/direktorji, ravnateljice/ravnatelji ter seveda vodje in člani timov oziroma komisij za kakovost. Vabljeni tudi drugi strokovni delavci šole, ki vam bodo vsebine v pomoč pri vašem delu.

Poleg novosti na nacionalni ravni bosta dva tuja gostujoča predavatelja z udeleženci delila izkušnje in znanje pri vzpostavitvi in vodenju sistemov kakovosti v inštitucijah, kjer sta zaposlena in nam predstavila njihove primere dobrih praks.