Učitelji in predavatelji strokovnih modulov se usposabljajo neposredno v delovnem procesu

Učitelji in predavatelji strokovnih modulov se usposabljajo neposredno v delovnem procesu

Center RS za poklicno izobraževanje pripravlja najrazličnejše programe, ki so namenjeni stalnemu strokovnemu usposabljanju in izpopolnjevanju znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, s pomočjo katerih lahko strokovni delavci razvijajo vse potrebne kompetence, ki omogočajo kakovostno izobraževanje.
Eden takih programov je tudi razvojni program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022 (DPKU), ki omogoča odhod učiteljev in strokovnih delavcev na večmesečna usposabljanja v podjetja ali nekatere javne zavode, kjer se lahko strokovno izobražujejo in usposabljajo neposredno v delovnem procesu in na ta način pridobivajo nova znanja ter aktivnejše sledijo sodobnim poslovnim praksam na svojem strokovnem področju.
Sodelovanje v programu DPKU prinaša tudi druge ključne prednosti na področju kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer, posodabljanje vsebin teoretičnega in praktičnega znanja, izboljšanje izvajanja pedagoškega procesa, krepitev sodelovanja srednjih poklicnih in strokovnih ter višjih strokovnih šola z delodajalci in socialnimi partnerji z namenom kakovostnejšega medsebojnega povezovanja in razvoja različnih strokovnih področij.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani projekta.

Kontakt:

Ivana Belasić,
višja svetovalka področja III

Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana
www.cpi.si
ivana.belasic@cpi.si
Tel: 01/ 5864 262

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje