Spremljanje absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja

Spremljanje absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja

Zaključena je prva faza testiranja pristopov in orodij za spremljanje absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni šole.

S štirimi slovenskimi pilotnimi šolami in v sodelovanju z madžarsko nacionalno referenčno točko v mreži EQAVET smo v začetku leta 2021 preizkušali in razvijali različne pristope in orodja za spremljanje absolventov na ravni šole. Sodelovali so: ŠC Kranj, Vegova Ljubljana, Srednja ekonomska šola – Prešernova Ljubljana ter Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije ŠC Celje.

Za izhodišče so nam služile madžarske smernice, vendar smo po prvih delavnicah ugotovili, da je za slovenski kontekst treba pristop in orodja razviti na novo. V prvi fazi so posamezne šole izvedle spletno anketiranje absolventov s pomočjo vprašalnika, vezano predvsem na nacionalne kazalnike 5 ter 6a. Trenutno poteka refleksija postopka in analiza pridobljenih odgovorov. Na podlagi teh analiz bomo načrtovali in implementirali naslednje faze razvoja pristopa k spremljanju absolventov. Končni cilj naše razvojne aktivnosti je razvoj smernic, primerov dobre prakse in usposabljanj za vse izvajalce.

Smernice z usposabljanji za spremljanje absolventov PSI na ravni šole bodo za vse izvajalce na voljo predvidoma v letu 2023.

Raziskovanje povezave med izobraževanjem in karierno potjo absolventov bo tudi v naslednjih desetih letih eno izmed prioritetnih izhodišč razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi. Države članice naj bi vzpostavile mehanizme spremljanja absolventov tako na ravni sistema PSI kot na ravni izvajalcev. Generacije absolventov naj bi spremljali longitudinalno, v določenih časovnih presekih, vsaj dvakrat do trikrat, in sicer 6 mesecev do 1 leta po zaključku izobraževalnega programa, v obdobju med 1,5 do 3 let po zaključku ter 5 let po zaključku programa. Zanima nas, kako na njihovo zaposljivost in prehajanje na višje ravni izobraževanja vplivajo razni dejavniki, kot so spol; regija; izobraževalni program, ki so ga zaključili; strokovni sektor programa; stopnja izobrazbe; starost; leto zaključka idr.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje