Prvo skupno srečanje – Mreženje šol za kakovost 2024

V torek, 14. 5. 2024, smo na Bledu izvedli naše 1. skupno srečanje v okviru programa Mreženje šol za kakovost 2024.

 

V program Mreženje šol za kakovost 2024 se je prijavilo 21 šol, med katerimi je polovica tistih, ki so v programu mreženja sodelovali že v letu 2023. Na podlagi vprašalnika, ki so ga šole izpolnile ob prijavi, in na podlagi analize njihovih spletnih strani ter objavljenih samoevalvacijskih poročil, smo podali grobo oceno izobraževalnih potreb naših udeležencev  na področju sistematičnega upravljanja s kakovostjo. Ugotovili smo, da se vizija kakovosti in interni sistemi kakovosti, precej razlikujejo med prijavljenimi šolami.

Na tej osnovi je strateška skupina, ki pripravlja, izvaja in spremlja potek letošnjega mreženja, pripravila program, s katerim se je skušala prilagoditi razlikam med prijavljenimi šolami. Program letošnjih skupnih srečanj bo v okviru posameznih obravnavanih tem zato potekal v ločenih skupinah.

 

Prvo skupno srečanje na Bledu je potekalo v dveh skupinah.

 • Prva skupina z naslovom Kako začeti – Vzpostavitev sistema kakovosti na šoli se je v uvodu seznanila s samoevalvacijo internega sistema kakovosti šole. Sledila je predstavitev primera dobre prakse, diskusija znotraj manjših skupin in načrtovanje razvoja internega sistema kakovosti na vsaki šoli posebej.

 

 • Druga skupina z naslovom Od analize notranjega in zunanjega okolja do vizije razvoja šole je svoje delo začela s predavanjem o strateškem/razvojnem načrtovanju, ki je bilo podprto s primerom dobre prakse. Sledila je delavnica z naslovom Analiza notranjega in zunanjega okolja (analiza SWOT) na ravni posamezne šole, na osnovi katere bodo šolski timi za kakovost v sodelovanju z ravnatelji in kolektivi do naslednjega srečanja pripravili vizijo razvoja vsake šole. To bo izhodišče nastajajočih dolgoročnih programov razvoja sodelujočih šol.

 

V sklepnem delu srečanja so se udeleženci mreženja združili. Obe skupini sta predstavili vsebino in rezultate delavnic. Rezultate delavnic bodo predstavniki šol, ki so se udeležili srečanja, predstavili svojim šolskim kolektivom, kjer bodo nadgradili ideje, ki so jih razvijali na delavnicah.

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje