Potekal je POSVET O KAKOVOSTI 2022

Posveta se je udeležilo v živo in na daljavo 106 udeležencev in sicer direktorji šolskih centrov, ravnatelji, predsedniki in člani komisij za kakovost na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, posamezniki iz gimnazij in nacionalne ravni.

Program posveta sta obogatila gostujoča predavatelja Zoran Lekić in Guus van Beek.

Zoran Lekić prihaja iz mednarodnega podjetja Bureau Veritas in je večino svoje profesionalne kariere delal na področju kakovosti in produktivnosti v proizvodnih in storitvenih organizacijah ter oral ledino pri vzpostavljanju certifikacijskih presoj v Sloveniji. Spregovoril je o kakovosti v gospodarstvu in kakovosti v šolstvu.

Nizozemski predavatelj Guus van Beek, strokovnjak pri vzpostavljanju sistemov kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, je predstavil razvojne trende na področju vodenja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, s poudarkom na vprašanju, kako spodbujati razvoj kulture kakovosti na šolah.

V drugem delu posveta je potekala razprava, ki sta jo vodili Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, in Saša Grašič, koordinatorica nacionalne točke EQAVET (NRP EQAVET).

Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije je pomemben vir pri načrtovanju dolgoročne nacionalne razvojne strategije na področju kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. NRP EQAVET, ki deluje pod okriljem CPI-ja, pa spodbuja in zagotavlja podporo za sistematično upravljanje in razvoj kakovosti na ravni izvajalcev poklicno strokovnega izobraževanja in na ravni sistema.

V razpravo so se vključevali tako udeleženci prisotni v živo kot tisti na daljavo. Prispevali so kar nekaj pozitivnih praks in izkušenj v povezavi z vodenjem kakovosti na šolah:

 • Samoevalvacija, ki na šolah poteka preko vprašalnikov, ki jih šole bodisi razvijajo in nadgrajujejo same ali pa so vključene v samoevalvacijo EPoS, ki poteka v soorganizaciji NRP EQAVET, ŠC Velenje ter ŠC Novo mesto. Šole so kot pozitivno izkušnjo poudarile, da se orodja za samoevalvacijo z leti metodološko in vsebinsko nadgrajujejo tudi ob podpori strokovnjakov s področja raziskovanja in metodologije, nadgrajujejo pa se tudi z vključevanjem novih deležnikov. Tako se poleg dijakov anketira tudi učitelje, včasih starše, diplomante šole, pa tudi delodajalce.
 • Nekatere šole so izpostavile, da samoevalvacijo kombinirajo z zunanjo evalvacijo v obliki kolegialne presoje, ki jo prav tako koordinira CPI in v zadnjih letih poteka z mednarodno strukturo presojevalnih timov.
 • Šole so poudarile pomen dolgoročnega načrtovanja kakovosti na ravni šol, za več let v naprej, pri čemer vsako leto beležijo napredek.
 • Predlagajo, da šole z veliko izkušnjami pri zagotavljanju kakovosti pomagajo tistim, ki teh izkušenj nimajo veliko, a želijo delati na tem.

NRP EQAVET se odziva na to, in sicer z izvajanjem usposabljanj za šole, ki so podprta s prenosom dobrih praks in mreženjem med šolami.

V prihajajočih letih bi si šole želele, da jim CPI še naprej zagotavlja podporo kot do sedaj, ki pa naj jo v nadaljnjih letih nadgrajuje in širi na vse šole. Šole so ponovno izpostavile potrebo po finančnem nagrajevanju članov šolskih timov za kakovost, ki v določenih fazah opravijo enormno delo pri razvoju orodij, organizaciji (samo) evalvacije, pripravi poročil in akcijskih načrtov za izboljšave, organizaciji in izvedbi internih usposabljanj na šoli ipd. Predlog je bil tudi razvoj orodij za spremljanje diplomantov na ravni šol, ki pa so v nastajanju, in sicer v sodelovanju NRP EQAVET in pilotnih šol. Podeljena bodo z vsemi šolami, ko bodo dokončno oblikovana.

Povratna informacija srednjih poklicnih in strokovnih šol bo služila kot pomemben vir pri pripravi nacionalnega strateškega načrta na področju vodenja kakovosti strokovno poklicnega izobraževanja za obdobje do leta 2030. Poleg tega bodo na načrt vplivali še evropski trendi ter povratne informacije drugih deležnikov, kot je MIZŠ, ter ključne ugotovitve nacionalnih evalvacij na tem področju.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje