Projects

Engagement in international and national projects is one of the ways that allows EQAVET NRP in Slovenia to realize its mission and objectives, develop new recommendations, tools, methodology, etc. in order to deliver support to VET providers.

Financial support to EQAVET NRP 2016

Projekt EQAVET 2016 je potekal v okviru programa Erasmus+. Tovrstna finančna podpora pomaga nacionalnim referenčnim točkam pri uresničevanju njihovih ciljev in namena delovanja.

Read more

Project VARE

Projekt “Vocational Assessors Requirements in Europe” (VARE) se osredotoča na opredelitev zahtev za ocenjevanje in ocenjevalce v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski Uniji.

Read more

Projekt ESQA

Projekt je namenjen izvajalcem srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja, ki sistematično razvijajo model zagotavljanja kakovosti.

Read more

Website accessibility   Ctrl + U

Keyboard shortcuts

 • Ctrl+U Display accessibility options
 • Ctrl+Alt+K Display website index
 • Ctrl+Alt+V Jump to main content
 • Ctrl+Alt+S Display the contact form
 • Ctrl+Alt+N Display the newsletter form
 • Ctrl+Alt+D Return to home page
 • Esc Close the modal window / menu
 • Tab Move focus to next element
 • Shift+Tab Move focus to previous element
 • Enter Confirm/click the focused element
 • Spacebar Check/uncheck the checkbox