Mednarodna kolegialna presoja – Šolski center Velenje

Kolegialna presoja  |  12. april 2018  |  Velenje, Slovenija
Mednarodna kolegialna presoja – Šolski center Velenje

Aktivnost mednarodne kolegialne presoje je bila izvedena v okviru projekta Erasmus + “Finančne podpore EQAVET NRP v letu 2017”, ki ga izvaja EQAVET NRP v Sloveniji, s sedežem na Centru RS za poklicno izobraževanje.

V okviru priprav na pilotne izvedbe mednarodnih kolegialnih presoj v Avstriji, Finski, Hrvaški in Sloveniji je bil prenovljen del priročnika za izvajanje mednarodne kolegialne presoje, ki poleg postopka samega opredeljuje tudi kriterije in kazalnike na različnih področjih presoje. V prej naštetih državah bodo do konca leta 2018 potekale pilotne izvedbe mednarodnih kolegialnih presoj, s pomočjo katerih bodo spremembe preskušene v praksi in na osnovi katerih bo mogoča izboljšava novo opredeljenih kazalnikov.

Kolegialna presoja na ŠC Velenje je potekala v dneh 10. in 11. april 2018. Izvedel jo je tim treh slovenskih in enega avstrijskega presojevalca, celoten postopek pa so opazovali še trije opazovalci – en avstrijski in dva slovenska.

Šoli sta bili presojani na dveh področjih kakovosti, po lastni izbiri:

 • Učenje in poučevanje (kazalnika Učna okolja ter Informacije o ocenjevanju in certificiranju)
 • Ocenjevanje in certificiranje/zaključevanje (kazalnika Koncept ocenjevanja in certificiranja ter Zaključno ocenjevanje učnih izidov)

Celoten proces kolegialne presoje poteka v štirih fazah:

 1. Samoevalvacija: V pripravljalnem obdobju izvajalec PSIU sprejme odločitev o vključitvi v kolegialno presojo in pripravi samoevalvacijsko poročilo, glede na izbrana področja kakovosti presoje in izbrane kazalnike. Določi koordinatorja kolegialne presoje na šoli/šolskem centru. V tem obdobju se vključi v postopek tudi koordinacijsko telo (EQAVET NRP), ki izvajalcu PSIU pomaga pri sami organizaciji in izvedbi presoje: izbere tim presojevalcev; po potrebi izvede usposabljanje presojevalcev; svetuje izvajalcu PSIU pri pripravi samoevalvacijskega poročila; pomaga pri komunikaciji in usklajevanju s presojevalci; pomaga pripraviti urnik evalvacijskega obiska in svetuje pri morebitnih drugih potrebnih aktivnostih.
 2. Kolegialna presoja: Izbrani tim presojevalcev se seznani s samoevalvacijskim poročilom izvajalca in se tudi sicer pripravlja na evalvacijski obisk. Po potrebi se tim večkrat sestane in skupaj pripravlja vprašanja za različne skupine deležnikov, ki jih bo uporabil na intervjujih. Dokončno se uskladi urnik evalvacijskega obiska. Izvede se evalvacijski obisk, ki navadno traja en do tri dni (odvisno od velikosti izvajalca PSIU in od števila področij kakovosti, ki se presojajo). Ob koncu evalvacijskega tim presojevalcev izvajalcu PSIU že poda prvo ustno informacijo o ugotovitvah evalvacijskega obiska.
 3. Priprava poročila: V poročilu tim presojevalcev razširjeno predstavi informacije, ki so jih izvajalcu PSIU že podali v prvi ustni informaciji ob zaključku obiska. Ugotovitve poročila se praktično ne razlikujejo od prve ustne informacije. Namen poročila je izvajalcu PSIU pokazati na dobre prakse, ki jih izvaja pri zagotavljanju kakovosti in na kritičen, vendar razumevajoč način “osvetliti” področja, ki imajo potenciale izboljšanja. Osnutek zaključnega poročila prejme izvajalec PSIU približno mesec dni po zaključenem evalvacijskem obisku, nanj pa lahko predlaga dopolnitve/spremembe. Tim presojevalcev morebitne pripombe upošteva v zaključni različici poročila.
 4. Spremljanje/izvajanje načrtov: Poročilo kolegialne presoje je lahko za izvajalca PSIU odlično izhodišče za načrtovanje izboljšav in sprememb. Priporočljivo je, da izvajalec PSIU izvajanje načrtovanih sprememb/izboljšav redno spremlja in ocenjuje napredek pri tem. Po določenem času se lahko odloči za ponovni vstop v postopek kolegilne presoje in preveri, ali je načrtovane cilje dosegel. S tem se izvajalec PSIU vključi v nov krog presoje in tako sistematično in kontinuirano izboljšuje kakovost izvajanja svojih programov.

Izvedeni postopek kolegialne presoje v ŠC Velenje je v zaključni fazi – v začetku junija bosta šoli prejeli poročilo presojevalcev, ki je lahko dobro izhodišče pri nadaljnjih prizadevanjih za zagotavljanje visoko kakovostne izvedbe vseh izobraževalnih programov, ki jih center izvaja.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrni se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje