Podpora izvajalcem

EQAVET NRP v Sloveniji skuša izvajalcem nuditi učinkovito podporo prek različnih aktivnosti, ki jih izvaja in jim s tem olajšati vzpostavitev okvira kakovosti v lastni organizaciji ter se lažje povezovati v skupnost izmenjave dobrih praks na nacionalni in mednarodni ravni. S tem bi si izvajalci lahko zagotovili dolgoročno razvojno naravnanost, sistematičnost in trajnost v razvoju.

Storitve, ki jih za izvajalce izvaja EQAVET NRP v Sloveniji so:

  • usposabljanja,
  • ponudbo priročnikov in zloženk s priporočili na temo ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti,
  • predstavitvami primerov dobre prakse,
  • kolegialno presojo kakovosti na nacionalni ravni,
  • kolegialno presojo kakovosti na mednarodni ravni,
  • izvedba letne nacionalne konference o kakovosti PSIU in
  • spletno stran, kjer so na voljo informacije, gradiva in uporabne povezave.