Ekipa

Ekipa

Aleksandra Grašič, univ. dipl. psih.

Vodja EQAVET NRP v Sloveniji

e-pošta: grasics@cpi.si

tel.: +386 1 5864 226

 

dr. Simona Bezjak

Višja svetovalka področja III

e-pošta: bezjaks@cpi.si

tel.: +386 1 5864 204

 

mag. Majda Gartner

Višja svetovalka področja III

e-pošta: gartnerm@cpi.si

tel.: +386 1 5864 239

 

Igor Leban, univ. dipl. ing.

Višji svetovalec področja III

e-pošta: lebani@cpi.si

tel.: +386 1 5864 224

 

Jurij Lenar, mag.

Višji svetovalec področja III – pripravnik

e-pošta: lenarj@cpi.si

tel.: +386 1 5864 277

 

Špela Pogačnik Nose, univ. dipl.antrop. in soc.

Vodja projekta Europass

e-pošta: pogacniks@cpi.si

tel.: +386 1 5864 227