Aktivnosti

Aktivnosti EQAVET NRP v Sloveniji potekajo tako na nacionalni/sistemski ravni, kot na ravni izvajalcev PSIU, z namenom podpore njihovim prizadevanjem pri ugotavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti.

EQAVET NRP v Sloveniji na sistemski, nacionalni ravni, redno izvaja naslednje aktivnosti:

  • usklajevanja nacionalnega okvira kakovosti PSIU z evropskim okvirom in smernicami,
  • oblikovanje nacionalnega okvira kakovosti PSIU in njegova implementacija,
  • sooblikovanje evropskega okvira kakovosti PSIU v delovnih skupinah mreže EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) in smernic za njegovo implementacijo,
  • izmenjava izkušenj z referenčnimi točkami za kakovost PSIU drugih evropskih držav,
  • sistematično spremljanje kakovosti PSIU na nacionalni ravni,
  • priprava Nacionalnega poročila o kakovosti v PSIU v Sloveniji,
  • delovanje v nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektih,
  • predstavitev rešitev in primerov dobrih praks na nacionalnih in mednarodnih dogodkih ter
  • podpora izvajalcem PSIU pri vzpostavitvi okvira kakovosti na njihovi ravni.